Jaarverslag 2022

Jaarverslag buurtvereniging Groot-Haasdal 2022

Na twee jaar stilte in de straat door het uitbreken van de coronapandemie mochten we als buurtvereniging in 2022 eindelijk weer voorzichtig wat activiteiten gaan inplannen en ontwaakte de buurt langzaam weer. Waar we het jaar nog met een lockdown begonnen, bleek het gelukkig ook het jaar te zijn waarin de samenleving weer mocht openbloeien en het leven weer als vanouds kon gaan draaien. Hier is dan ook het verslag van een jaar vol gezelligheid, met alle activiteiten en gebeurtenissen die 2022 voor de buurt weer tot een prachtig jaar maakten.

Bestuur informatie:

Bestuur bij aanvang verenigingsjaar:

 • Hans Lacroix Voorzitter
 • Ludi Hambeukers Secretaris
 • Gerda Roks Penningmeester
 • Ronald Kuipers Lid
 • Ilse Hautvast Lid
 • Leon Dols Lid

Bestuurswijziging vanaf 28 maart 2022:

 • Hans Lacroix Voorzitter
 • Sandra Jansen Secretaris
 • Ronald Kuipers Penningmeester
 • Ilse Hautvast Lid
 • Leon Dols Lid
 • Roy Meijers Lid

Het bestuur heeft afgelopen jaar 7 keer vergaderd.

Tevens heeft er voor elke bestuursvergadering een vergadering plaats gevonden van het dagelijkse bestuur.

Kascommissie per 28-3-2022:

 • Saskia Provaas (tot 2023)
 • Jo Schneiders (tot 2024) 

Ledeninformatie

De buurtvereniging Groot Haasdal bestond in 2022 uit 334 leden (volwassenen en kinderen) waarvan 29 tachtig-plussers.

Er werd dit jaar één jongetje geboren bij Paul en Milou Pinckaerts, genaamd Rim.

Helaas hebben we afscheid moeten nemen door het overlijden van 4 leden, te weten dhr. Theo Lodewick, dhr. Piet Heuts, mw. Bep Kuipers en mw. Mien Provaas

In 2022 deden er zes kinderen de eerste H. Communie en we hadden een 60 jarig huwelijk in de buurt, te weten Dhr & Mw Cordeweners op de Kleverstraat.

Activiteiten

Algemene ledenvergadering maandag 28 maart

De ledenvergadering heeft op maandag 28 maart plaatsgevonden om 20.00 uur bij Bie Ein gemeenschapshuis. Het was na twee jaar uitstel de eerste Algemene Ledenvergadering sinds het coronavirus de samenleving voor een behoorlijk gedeelte plat heeft gelegd. Een goed gevulde zaal van ongeveer 30 leden luisterde aandachtig naar wat er de afgelopen jaren heeft plaats gevonden in de buurt en wat er voor komend jaar op de planning staat. Tijdens de vergadering is Hans Lacroix voor een nieuwe periode van 3 jaar gekozen als bestuurslid en zijn Ludi Hambeukers en Gerda Roks afgetreden als bestuurslid. Ludi Hambeukers werd tijdens de vergadering samen met zijn vrouw Maria in het zonnetje gezet. Beiden werden zij door de vergadering gekozen tot erelid en dat is een dikke proficiat waard! Nieuw in het bestuur zijn door de vergadering gekozen Roy Meijers en Sandra Jansen. Zij vullen voor de komende drie jaar het bestuur weer aan.

Paasontbijt 18 april 2022

Op maandag 18 april hebben we sinds twee jaar weer het traditionele paasontbijt kunnen organiseren voor de leden van de buurt. Zo’n 75 leden kwamen rond 9.00 uur bijeen in het gemeenschapshuis om samen een eitje te tikken en zo het ontbijt met elkaar te openen. Uiteraard niet voordat de kinderen de eieren hadden gevonden, die uiteraard zeer enthousiast gezocht werden. Aaron Kuipers had het allerbeste eitje met eitje tikken en heeft een mooie verrassing gekregen van Ilse. Nadat het “officiële” gedeelte achter de rug was heeft iedereen van een heerlijk ontbijtbuffet kunnen genieten dat door het personeel van Bie Ein met grote zorg was klaar gemaakt. Het was een gezellige start van een zonnige tweede paasdag!

Voetbalbuurttoernooi 4 juni 2022

Op 4 juni 2022 werd het voetbalbuurttoernooi door de voetbalclub van Schimmert georganiseerd. Een jong team van onze buurt, gehesen in mooie groene shirts, ging enthousiast van start.
De teamgeest was super en werd bekroond met de 6 e plaats. Het was een leuke, sportieve dag die zeker voor herhaling vatbaar is.

Kermisdonderdag 16 juni 2022

Op donderdag 16 juni werd sinds drie jaar weer een gezellige Kermisdonderdag georganiseerd. Omdat de kermis tijdens het jubileumjaar helaas geen doorgang heeft kunnen hebben is er dit jaar voor een extra feestelijke omlijsting gezorgd. Zoals elk jaar werd de fanfare uitgenodigd en zij hebben de opening van de kermis muzikaal voor hun rekening genomen. Nadat het echtpaar Cordewener van een mooie serenade had genoten voor hun 60-jarige bruiloft, trok de fanfare de tuin van de familie Leunissen in en was het aan de voorzitter van de buurtvereniging om de kermis te openen.

Met een glaasje bubbels in de hand werd er getoast op een mooie avond en werd er nog even stil gestaan bij het lustrum dat wegens corona nu nog even dunnetjes werd gevierd. Het lustrumcomité had speciaal voor deze avond De Knöppele laten komen en zij hebben een geweldig optreden verzorgd. Dankzij het mooie weer werd het een hele gezellige avond waar de buurt weer even als vanouds bij elkaar kwam.

Hazeler Paorte Fieës

We hebben helaas moeten besluiten om het Hazeler Paorte Fieës niet door te laten gaan. Op vrijdag 17 juni ( aansluitend aan de kermisdonderdag) werd de organisatie van het Hazeler Paorte Fieës 2020 formeel ‘ontbonden’. Alle helpers werden getrakteerd op een gezellige avond. Natuurlijk met de stille hoop dat velen van hen zich weer aanmelden om mee te helpen om de editie van 2025 te organiseren.

Buurtfeest zaterdag 3 september 2022

Omdat er nog steeds een beetje lustrum in de lucht hing heeft het lustrum comite dit jaar voor alle deelnemers van de middagactiviteit een gezellige competitieve spellenmiddag georganiseerd. Bij Jan Roks kwamen alle deelnemers bij elkaar om vervolgens in groepjes te worden verdeeld. De spellen stonden opgesteld in Groot Haasdal, Kempweg, Klein Haasdal en de Steeg en na een middagje spellen verzamelde iedereen zich bij de familie Provaas op de Platzputterweg. Daar werd een heerlijke BBQ bereid. Het werd een heel gezellige avond tot in de late uurtjes.

Dropping en Kampvuur 15 oktober 2022

Op 15 oktober werd er voor het eerst een dropping georganiseerd. Deze werd gecombineerd met het jaarlijkse kampvuur. Zo’n 35 deelnemers van de dropping gaven zich op voor 3 verschillende afstanden en er ontstonden 5 groepen. Deze werden door de organisatie ter plekke gedropt, waarna ze zelf de weg terug moesten vinden naar het beginpunt. Het kampvuur was normaal gesproken bij de familie Provaas, maar dit jaar was er besloten het op een andere locatie te organiseren, te weten bij Jan Roks in de Steeg. Hier werd een gezellig kampvuur gemaakt in een grote vuurkorf (met dank aan Erwin Kuipers) en was er voor iedereen wat te drinken en te knabbelen. Al met al een geslaagde activiteit met veel positieve reacties en tips voor een vervolg.

St. Hubertusviering 3 november 2022

Op 3 november werd bij de kapel weer de jaarlijkse Hubertusmis gevierd. Het was een mooie dag voor deze mis en er kwamen dan ook veel mensen op af. Na de mis was er een cameraploeg van L1 aanwezig om de kapelaan te interviewen en aandacht te geven aan deze bijzondere viering.

Overige activiteiten

Kerstmis 2022

Op zaterdag 10 december werd door het bestuur de kerstboom geplaats en opgetuigd en de gebruikelijke versiering werd aangebracht aan en in de kapel, met als eyecatcher natuurlijk de mooie kerststal. Een mooi middelpunt van onze buurt, elk jaar weer!

80+ Presentje

Omdat de verspreiding van het 80+ presentje dit jaar rond de feestdagen plaatsvond werd er voor alle 80+ leden een kerstpakketje samengesteld. Dit werd door de bestuursleden bij de leden bezorgd, met uiteraard de kerstwens voor allemaal: een mooie kerst en een gezond en gelukkig 2023.

Vlinderkastjes

De winnende buurt van het “Boerenversjtand” van vorig jaar wilde alle buurten van Schimmert verblijden met vlinderkastjes om de buurten van het dorp op te vrolijken met mooie vlinders, die zo belangrijk zijn voor onze natuur. De buurt heeft er ook twee gekregen. Er zijn vlinderstruiken bij gepoot om het de vlinders nog makkelijker te maken en als jullie op een mooie lentedag langs de boerderij van André en Marjo Lemmens lopen, kijk dan maar eens aan de muur…!

En met deze laatst bijzondere activiteit sluiten wij het verenigingsjaar af. We hebben er van genoten om weer samen met elkaar de buurt tot leven te laten komen. Op naar het volgend jaar!

Groot Haasdal, 28 maart 2022

De secretaris,

Sandra Jansen

Jaarverslag 2019

Het verenigingsjaar 2019 is voorbij en de secretaris heeft aan zijn verplichtingen voldaan door het schrijven van zijn jaarverslag.

Terugkijkend op het afgelopen jaar is iedereen het er wel mee eens dat dit geen turbulent jaar is geweest. We hebben alle geplande aktiviteitein kunnen uitvoeren. Er is zelfs een toevoeging geweest: de deelname aan de dorpskwis “Boerenverstand” tijdens het gebruikelijke buurtfeest in augustus.

Onze vereniging bestond in 2019 uit 127 leden/lidgezinnen hetgeen betekend dat het totale bestand  349 leden telt.

Afgelopen jaar hebben we van 3 leden afscheid moeten nemen (Jan Vankan, Lucien Stassen en Annie Lemmens-Eyssen). Tevens werden er 5 H. Missen voor overleden leden besteld.

5 kinderen deden hun eerste H. Communie (Esmee Soons, Lars Grond, Cas Sliepen, Aaron Kuipers en Sjors Delnoij).

Het aantal 80+ers bestond uit 4 koppels en 18 singles, Totaal 26 personen.

Door het bestuur werden 5 ziekenbezoeken gebracht en 5 recepties bezocht. 

Op het secretariaat ontvingen we 22 brieven . Tevens werd diverse malen contact opgenomen met de gemeente omtrent vergunningen en subsidie.

Aktiviteiten 2019

Nieuwjaarstreffen 5 januari

Voor de eerste keer organiseerden we dit jaar, in plaats van de traditionele kerst-brunch, een nieuwjaarstreffen. Een bijeenkomst in de namiddag/avond op zaterdag 5 januari vanaf 17.00 uur waarbij alle leden elkaar hun nieuwjaarswensen konden overbrengen en waar getoost werd op het nieuwe jaar. Tijdens een leuke spellenmiddag/avond waaraan jong en oud deelnam was er ook tijd voor een natje en een droogje. Een  friture-wagen stond gereed om aan ieders wensen te voldoen. Veel goede reacties werden ontvangen omtrent de kwaliteit van de frites en snacks. De hele middag verliep in een ongedwongen sfeer voor jong en oud waarbij de voorziene saamhorigheid hoogtij vierde.

Omstreeks 22.00 uur ging iedereen in volle tevredenheid huiswaarts en zo kwam er een einde aan een gezellige middag/avond en tevens onze eerste aktiviteit in het nieuwe jaar in een nieuw jasje. Deze formule was geslaagd bevonden en voor herhaling vatbaar.

Algemene ledenvergadering 26 maart

De alg. ledenvergadering werd dit jaar gehouden in een andere locatie dan we gewend waren. De firma New Energy Systems had ons deze locatie aangeboden en met 28 personen hebben we van deze gelegenheid gebruik gemaakt. .

Bloemschikken 28 maart

Een zeer gezellige en leerzame avond voor iedereen,  onder leiding van Julie Groteclaes, die veel moeite heeft gedaan aan de voorbereidingen en perfecte uitleg. Alle deelnemers gingen dan ook trots met door hun zelf gemaakte werkstuk huiswaarts.

Paasontbijt 22 april

Het paasontbijt was zeer goed verzorgd.  Veel leden schoven, nadat de jeugd de paaseieren geraapt hadden, aan aan een goed verzorgd ontbijt-buffet. De keuze was voor elk wat wils. Hiervan werd dan ook gretig gebruik gemaakt. Het paasontbijt is slechts van korte duur omdat veel aanwezigen naar de kerk moeten in verband met de kennismaking van  de communicantjes.

Desondanks een jaarlijks terugkerende gezellige aktiviteit die zeker gehandhaafd dient te blijven gelet op het jaarlijks aantal deelnemers.

Kermisdonderdag 20 juni

Mooi weer, druk bezochte avond, vooral veel jeugd. Dat waren de kenmerken van kermisdonderdag 2019. Evenals voorgaande jaren was het ook dit jaar weer een goed verzorgde avond en een leuke boel.

Nadat de fanfare haar traditionele rondgang had gemaakt, een mini-concert had verzorgd voor de kapel en in de tuin van dhr. W. Leunissen  werd er gezorgd voor een natje en een droogje en duurde de gezelligheid tot in de kleine uurtjes. Een woord van dank aan dhr. W. Leunissen  voor het jaarlijks gebruik van zijn tuin is zeker op zijn plaats.

Wandeling/buurtfeest 24 aug

Op 24 augustus werd de jaarlijkse wandeling met aansluitend het buurtfeest gehouden. Hieraan namen 75 personen boven 16 jaar en 22 personen beneden 16 jaar deel. De gebruikelijke BBQ werd dit jaar, bij wijze van proef, ook  in een ander jasje gestoken: het werd een Italiaans feestje met een aangepaste versiering en een echte pizza-wagen. Achteraf tot ieders volle tevredenheid. De nieuwe uitdaging was geslaagd. Rouleren met de reguliere BBQ kan in de toekomst nog altijd. 

Om 19.00 uur werd deelgenomen aan de dorpskwis ”Boerenverstand”. Velen hadden er  iets in te betekenen en de overige leden fungeerden als fans. Een gezellige bezigheid, doch eigenlijk mindert geschikt voor een bijeenkomst als de onze. Het originele karakter van het buurtfeest kwam hierdoor enigszins in het gedrang. Desondanks was iedereen in de ban van de kwis en de spanning steeg ten top.           

Kindermiddag/kampvuur 21 september

Op 21 sept. werd bij de fam. Provaas de jaarlijkse aktiviteit voor de jeugd gehouden. De hele namiddag vermaakten onze jeugdleden zich, onder begeleiding van en met behulp van enkele ouders, op een voortreffelijke en geconcentreerde manier. Gezamenlijk werden in het bos de attributen bij elkaar gesprokkeld voor het maken van  werkstukken. De resultaten van hun handwerk waren prachtig. De insecten kunnen volgende zomer genieten van het gebruik van de door de jeugd zelf gemaakte insectenhotels.

‘s Avonds kwamen veel leden bijeen, gezellig rond het kampvuur, om te genieten van een natje en een droogje, en sterke verhalen te vertellen.

Ook aan de familie Provaas mag zeker een dankwoord worden uitgesproken voor de vele malen per jaar dat we gebruik mogen maken van hun locatie.  

Viering St. Hubertus 3 nov

Op 3 november vond de jaarlijks gebruikelijke verering van St Hubertus in de kapel plaats. Daar deze datum op een zondag viel werd er een hoogmis opgedragen. Deze mis werd opgeluisterd door het kerkelijk zangkoor en een ensemble van hoornblazers uit de fanfare.

Er was een goede opkomst van kerkgangers, niet alleen buurtleden doch ook veel mensen uit de hele omgeving vierden de H Mis mee.

De viering van St. Hubertus is en zeer oude traditie en dient in de toekomst gekoesterd te blijven.

Bestuursuitje 23 nov

Jaarlijks maakt het bestuur een uitstapje, dat georganiseerd wordt door 2 bestuursleden. Dit jaar hadden Ronald Kuipers en Leon Dols de organisatie in handen en het moet gezegd worden: niet onverdienstelijk. 

Op een parkeerplaats te Maastricht werden de auto’s achtergelaten en te voet door de binnenstad naar de  voormalige bierbrouwerij Bos in de Wijckerbrugstraat om deze te bezichtigen. Een zeer leuke rondleiding door de oude brouwerij, met aansluitend de gebruikelijke proeverij, waren het eerste deel van de middagtocht. Daarna voerde de tocht naar Meerssen waar we in de Proosdij op de Markt de rest van de avond doorbrachten onder het genot van een heerlijk diner en natuurlijk de nodige drankjes. Thuis gekomen mogen we wel stellen dat het een goed verzorgd uitje was, voor herhaling vatbaar.

Kerstmis 2019

Een jaarlijks terugkomend aktiviteit, met name voor het bestuur, is het opzetten en optuigen van de kerstboom voor de kapel en het inrichten van de kerststel in de kapel. Dit jaar was de kerstboom, in vergelijking met vorige jaren, iets kleiner maar daarom niet minder mooi. Terwijl de dames bestuursleden zich ontfermen over de kerststal zorgen de heren bestuursleden voor de verlichting van boom en kapel. Ter versterking van de krachten en eventueel ook tegen de kou natuurlijk een heerlijk kop soep: dit hoort er ook bij.

Ook onze oudere generatie buurtleden, de 80+ers. worden met  Kerstmis niet vergeten. Om te tonen dat ze er nog steeds bij horen, worden ze enkele dagen voor kerst thuis bezocht en krijgen ze een kleinigheidje aangeboden als gebaar voor hun lidmaatschap.

Dit was een weergave van het verenigingsleven van onze buurtvereniging in 2019. Het jaar 2019 is voorbij en we staan aan het begin van een nieuw jaar: het 50 jarig  bestaansjubileum van onze buurtvereniging.  Als we op deze wijze voortgaan, in goede samenwerking en onderlinge verstandhouding, dan zullen we hopelijk nog veel jaren deze aktiviteiten kunnen organiseren.

Dames en heren,

Dit was tevens mijn laatste jaarverslag . Er is een tijd van komen en een tijd van gaan en voor mij is de tijd van gaan – met pijn in het hart –  thans gekomen. Na ongeveer 25 jaar is het goed geweest.

Ik hoop, en weet het wel bijna zeker, dat de huidige en de toekomstige bestuursleden het cultureel erfgoed van Groot Haasdal in de toekomst zullen behouden en onderhouden, de huidige tradities zullen blijven koesteren en er alles voor zullen doen om de  onderlinge saamhorigheid op peil te houden.

Ten slotte wens ik mijn opvolger-secretaris evenveel plezier en voldoening als ikzelf heb beleeft bij de uitvoering van zijn nieuwe werkzaamheden voor de buurtvereniging Groot Haasdal.

Groot Haasdal,  2020

De secretaris,

L. Hambeukers

Jaarverslag 2017

Op grond van onze statuten dient de secretaris elk jaar weer een jaarverslag op te maken: een zo nauwkeurig mogelijke weergave waarin het jaarlijkse gebeuren, het wel en wee van de vereniging en haar leden over een bepaald jaar wordt beschreven.

Het verenigingsjaar 2017 ligt alweer enkele maanden achter ons doch er valt wel iets over te vertellen.

De buurtvereniging Groot Haasdal bestond op 31 dec. 2017 uit 132 leden/lidgezinnen, hetgeen inhoud dat 357 inwoners (volwassenen en kinderen) lid zijn.

Dit jaar werd een   gezin verblijd met geboorte van een zoon, 4 kinderen deden hun Eerste H. Communie en met Kerstmis hebben we 24 senioren, 80+ers,  een attentie bezorgd.

Bedroevend was het dat we dit jaar van  2 personen afscheid moesten nemen; mensen die we allen goed gekend hebben en ons dierbaar waren..

6 leden werden door een afvaardiging van het bestuur bezocht tijdens hun ziekteperiode, terwijl op 5 recepties door bestuursleden namens de buurtvereniging acte de présence werd gegeven.

In het bestuur hebben zich dit jaar geen wijzigingen voorgedaan en is het aantal leden op 8 gebleven.

Als kascontrolecommissie fungeerden Cor de Haan en Hub. Leblanc.

In de parochieraad werden we nog steeds vertegenwoordigd door de dames Flor. Dreessen en Margriet Timmers.

Op het secretariaat werden dit jaar 32  brieven ontvangen, terwijl er diverse brieven werden beantwoord en vergunningen werden aangevraagd.

Ten slotte kan nog worden vermeld dat we als bestuur 5 bestuursvergaderingen hebben gehouden en dat het Comité Hazeler Paorte Fieës 2020 reeds vele malen bij elkaar was ter voorbereiding van het komende Paorte Fieës.

Aktiviteiten 2017

Karnaval 27 februari.

Aan de uitnodiging van de CV De Taarbreuk werd gehoor gegeven en de receptie  werd door een afvaardiging van het bestuur bezocht.

T.b.v. karnaval werd een nieuwe straatversiering aangeschaft.: nieuwe vlaggetjes welke d.m.v. nieuwe standaards aan de straatlantaarnpalen worden bevestigd. Een mooie en praktische constructie. Een woord van dank aan de sponsoren: fa. Soons (houtwerk), dhr. L. Feuler (constructiewerk) en mevr. C. Okkerse (naaiwerk).

De karnavalsgroep van Groot Haasdal kwam ook dit jaar weer haar eer te na: eerste prijs. Geweldig, deze samenwerking en saamhorigheid. Proficiat!!!!

Paasontbijt 17 april.

Evenals voorgaande jaren was het paasontbijt tot volle tevredenheid van de aanwezigen. Door zelfwerkzaamheid een goed ingericht buffet!! Dit was vermoedelijk ons laatste feestje in het oude gemeenschapshuis.

Vooraf kon de jeugd zich uitleven bij het traditionele paaseieren-rapen.

Jubileumfeest van de heer pastoor 25 mei.

De werkzaamheden welke ons werden toebedeeld, t.w. het versieren van de Hoofdstraat en het plaatsen en ophalen van sierbomen op boerderij Printhagen, alsmede de bezetting van de bonnenverkoopplek, werden zonder problemen en/of opmerkingen uitgevoerd.

Enkele dagen voor de festiviteiten werd door een delegatie van ons bestuur aan de jubilaris een schilderij van Groot Haasdal, gemaakt door W. Provaas, aangeboden, in het bijzijn van de kunstenaar. Dhr pastoor was in zijn nopjes!! Na afloop van de festiviteiten hebben we dhr. Provaas en kleine attentie aangeboden voor de verrichte schilderwerkzaamheden.

Overigens mag wel gesteld worden dat het feest van dhr. pastoor geslaagd is en dat wij als buurtvereniging naar voldoening ons steentje hieraan hebben bijgedragen.

De processie 11 juni.

Op kermiszondag trok dit jaar de processie door onze buurt: een eeuwenoude traditie die gekoesterd dient te blijven en waarvoor we ook in de toekomst onze volle aandacht aan dienen te besteden. Het draaiboek omtrent de uit te voeren werkzaamheden was onze steun en alles liep perfect. Een woord van dank aan alle medewerkers die zorgden voor de versiering van de kapel en omgeving, het opzetten/afbreken van de straatversiering en de schilders die van tevoren de vlaggenpaaltjes en nieuw kleurtje hadden gegeven.

Dhr. P. Heuts en dhr.P. Soons hebben een attentie ontvangen voor het vele jaren opslaan van de processiepaaltjes/-betonvoeten en vlaggetjes.

Kermisdonderdag 15 juni.

Ook dit jaar bracht de fanfare op kermisdonderdag, na een rondgang door de buurt,  weer een mini-concert voor de kapel en in de tuin van W. Leunissen. Hierna volgde, zoals gebruikelijk, een gezellig samenzijn met de fanfare- en buurtleden onder het genot van een hapje en (natuurlijk) een drankje in genoemde tuin. Gezellig was het wel, maar het lijkt erop dat het aantal aanwezige  buurtleden jaarlijks minder wordt. Oorzaak?????

Jeugdaktiviteit/ kampvuur 1 juli.

Ondanks het slechte weer hebben veel jeugdige buurtleden zich op de boerderij van de fam. Provaas zich uitstekend vermaakt. Een woord van dank aan genoemde familie voor het jaarlijks beschikbaar stellen van hun accommodatie is zeker op zijn plaats.

Het geplande kampvuur is niet doorgegaan wegens en andere festiviteit in de buurt, waarbij veel buurtleden uitgenodigd waren. Het resterend aantal deelnemers zou te gering zijn voor het organiseren van een kampvuur.

Het buurtfeest: wandeltocht en BBQ 2 september

Zoals elk jaar weer een aktiviteit die bij iedereen in de smaak valt en als zodanig altijd slaagt. Ook de positieve ervaring dat het buurtfeest dit jaar op zaterdag werd gehouden geeft ons aanleiding dit het volgend jaar weer zo te doen.

De wandeltocht was leuk, op moderne wijze opgezet.

Bestuurs-uitje 23 september.

Een goed georganiseerd en zeer geslaagd uitstapje mag dit wel genoemd worden. Zeker met de onverwachte attractie: een bezoek aan het oorlogsmuseum te Beek. Een belevenis apart!! Na afloop hiervan hebben we nog enkele uurtjes gezamenlijk doorgebracht met een hapje en drankje bij de fam. Roks.

St. Hubertusviering 3 nov.

Zoals vanouds wordt op 3 nov. bij de kapel een H. Mis opgedragen .

Er waren  veel meer aanwezigen dan vorig jaar, mogelijk door het goede weer.

Een jaarlijks terugkerende traditie, eeuwenoud,  die zeer zeker gekoesterd dient te worden.

Kerstmis 2017.

Versieren kerstboom en kapel 9 december.

Om 10.00 uur werd gestart met het planten en versieren van een prachtige kerstboom die we de vorige week bij Roger Peeters uit de tuin gekapt hadden. Met de  verrijker van Jan Roks was het plaatsen van de boom zo gepiept en na een half uurtje was ook de verlichting aangebracht. Dit jaar hadden de dames gezorgd voor grote kerstballen en ook deze werden in de boom bevestigd. Prachtig!

Ondertussen werd in de kapel de  kerststal opgezet en rondom de lichtversiering aangebracht. En toen was het tijd voor de gebruikelijke kop soep en een borreltje.

Bezoek 80+ers.

Met Kerstmis worden in onze buurtvereniging ook onze oudjes niet vergeten. Alle personen boven de 80 jaar (dit waren er inmiddels 24) ontvangen een kerst-attentie die door de bestuursleden aan huis wordt bezorgd.

Kerstbrunch 10 december.

In het nieuwe gemeenschapshuis werd de jaarlijkse kerstbrunch gehouden. Ons eerste feestje in de nieuwe accommodatie .Ondanks de slechte weersomstandigheden veel deelnemers: 15 kinderen en 65 volwassenen.

De accommodatie was goed, de kinderen hadden veel ruimte om te spelen, en ook de traiteur had zijn beste beentje voorgezet. Iedereen tevreden. Na het eten was het tijd voor het traditionele kienspel, waaraan groot en klein meedeed. Na zes ronden gespeeld te hebben viel de poedelprijs ten deel aan Flor Dreessen, die deze dan ook het hele jaar aan haar voordeur behoort te hangen.

Omstreeks 17.00 uur vertrok iedereen voldaan en tevreden huiswaarts.

Hiermee is ons verenigingsjaar 2017 voorbij. Een woord van dank aan allen die door welke medewerking ook het  mogelijk hebben gemaakt om de geplande aktiviteiten goed te kunnen uitvoeren.

Als we terugkijken naar de grote deelname door de leden aan onze aktiviteiten en naar de prachtige prestaties die bv. De karnavalsgroep uit Groot Haasdal p reeds enkel jaren neerzet in de vorm van een saamhorig optreden tijdens de karnavalsoptocht mogen we gerust stellen dat we aan de in de statuten genoemde doelstelling: het bevorderen van het sociale leefmillieu reeds vele jaren zijn tegemoet gekomen

Laten we zo doorgaan!!

Groot Haasdal, 19 maart 2018.

De secetaris,

L. Hambeukers

Jaarverslag 2016

Het jaar 2016 is voorbij en conform onze statuten dient de secretaris aan het einde van een verenigingsjaar een verslag te maken waarin het wel en wee van het afgelopen jaar is vastgelegd.

Het jaar 2016 was een jaar dat zonder veel ophef  aan onze vereniging voorbij is gegaan, hetgeen ook door onderstaande cijfers wordt weergegeven.

Wel dient vermeld te worden dat we dit jaar weer een rommelmarkt organiseerden, hetgeen om de twee jaar gebeurt.

Onze buurtvereniging bestond in 2016 uit 131 leden/lidgezinnen, en het bestuur bestond uit 8 leden.

In 2016  deden  7   kinderen hun Eerste H. Communie.

Vóór de Kerstdagen bezochten we drieentwintig  80+ers en boden hen een kleine attentie aan.

Hieruit blijkt dat ook in onze buurt de vergrijzing begint toe te slaan.

Tevens bezochten we 1 receptie waarvoor we werden uitgenodigd.

We bleven dit jaar niet van verdriet gespaard: 2 overleden personen vielen er dit jaar te betreuren.

Ook onze zieken werden niet vergeten. Afgelopen jaar bezochten we 5 personen op hun ziekbed.

De kascontrole werd uitgevoerd door Cor de Haan (die momenteel aftredend is) en door Hub Leblanc.

In de Parochieraad zijn we momenteel vertegenwoordigd door Margriet Timmers en Flor Dreessen..

Op het secretariaat kwamen 27 brieven binnen en er  werden onzerzijds diverse verzoeken gedaan om vergunningen, waardoor er correspondentie met de gemeente plaats vond.

De aktiviteiten die in het jaarprogramma 2016 in de vorige algemene ledenvergadering werden benoemd, werden allemaal uitgevoerd.

Aktiviteiten 2016

Karnaval 8 februari.

De eerste aktiviteit waar we als buurvereniging zelf niet zo nauw bij betrokken zijn doch waar we wel financiele steun aan verlenen is de karnavalsgroep en de optocht. Groot Haasdal behaalde weer een eerste plaats bij de groepen. Je zou bijna zeggen: vanzelfsprekend. Een pluimpje voor de organisatie, de uitvoerders, de medewerkers en deelnemers aan deze groep. Geweldig!!!!

Alg. Ledenvergadering 7 maart.

Zoals gebruikelijk werd deze weer gehouden in het gemeenschapshuis. Een goed bezochte en kwalitatief goede vergadering in een ongedwongen sfeer, door veel buurtleden bezocht.

Daar het aantal leden dat jaarlijks de vergadering bezoekt ieder jaar meer wordt en er ook meer bestuurleden  bijkomen, is de thans gebruikte ruimte aan de kleine kant en hopen we op spoedige opening van het nieuwe gemeenschapshuis.

Paasontbijt 28 maart.  

Ondanks dat er iets minder leden aanwezig waren dan voorgaande jaren was het paasontbijt toch ook dit jaar weer een gezellige samenzijn. Een goed verzorgd buffet was er mede debet aan dat veel leden op deze paasmaandag het gemeenschapshuis wisten te vinden. Iedereen was vol lof over hetgeen ter tafel werd gebracht. De jeugd kwam aan hun trekken in de tuin van de fam Eijssen bij het zoeken/rapen van de paaseieren. Een woord van dank aan deze familie voor het jaarlijks gebruik van hun tuin.

Bestuursuitstapje 2 april.

Sinds enkele jaren organiseren de bestuursleden onderling een maal per jaar een gezellige middag/avond. Zo ook afgelopen jaar.

Na bijeenkomst bij de kapel werd vertrokken naar Sibbe,  de mergelwinning bezocht en een ondergrondse wandeling gemaakt naar de ondergrondse kapel. Hierna terug naar Schimmert . Een heerlijk etentje  bij Ilse in de woonkamer, waarna (weer ondergronds) gezellig samenzijn in de huisbar.

 

Kermisdonderdag 26 mei.

Zoals gebruikelijk: een rondgang van  de fanfare door Groot Haasdal, een mini- concert bij de kapel en in de tuin van W. Leunissen, en daarna een gezellig samenzijn van fanfare- en buurtleden. Volgens insiders zou de vertrektijd dit jaar vroeger zijn dan voorheen. Volgend jaar in overleg met fanfare  de vertrektijd vaststellen.

Ondanks de gunstige temperatuur waren er dit jaar minder leden aanwezig dan voorheen. Oorzaak????

Verder mag de avond weer geslaagd en gezellig genoemd worden.

Rommelmarkt 26 juni .

De tweejaarlijkse rommelmarkt is steeds een evenement waar veel leden met spanning naar uitkijken en waar anderen weer blij zijn als het weer voorbij is. Lang werd er gediscussieerd over de vraag: gaan we ermee door of wat doen we??? Als vereniging zullen we toch minstens een keer per twee jaar iets moeten organiseren om de kas extra te spekken, hetzij met een rommelmarkt dan wel met iets anders, willen we op dezelfde financiele voet verder. De totale opbrengst van de onlangs gehouden rommelmarkt viel niet tegen. Jammer van de kosten voor het afvoeren van de rest- afval. Ondanks de werkzaamheden die er aan verbonden zijn is het toch iedere keer weer een leuke extra bron van inkomsten

Nadat we op zaterdag nog een flinke vracht oude spullen hadden opgehaald werd op zondagmorgen door veel buurtleden begonnen met opzetten/inrichten van de kramen,   hierbij gesteund door de dames van de catering die voor een lekkere boterham met spek/ei zorgden.

Voor volgende keer (tevens aanvulling op draaiboek) :

kritisch bekijken wat we innemen.

mogelijk ter plaatse een afval-container plaatsen.

1 x ophaalronde: alleen op de zaterdag voor de markt

structuur aanbrengen in de aangeleverde goederenstroom.

Jeugdaktiviteit/kampvuur op 16 juli.

Jeugdaktiviteit.

Ieder jaar weer een spannende middag voor onze kleinere jeugd. Een hele middag op de boerderij rondsjouwen met trapskelter, driewielers, autopeds etc.en spelletjes in de buurt middels een foto-speurtocht. De kleintjes vermaken zich wel. En voor de medewerking aan de organisatie zijn er steeds wel enkele moedertjes die zich hiervoor beschikbaar willen stellen. Een evenement waaraan niet veel kosten maar wel veel plezier verbonden is.

Kampvuur.

Als afsluiting van deze aktiviteitendag wordt tegen het vallen van de avond het kampvuur opgestookt. Gilbert Provaas heeft reeds geruimte tijd snoeihout etc. opgespaard om het vuur mee te stoken. Rondom de metershoge vlammen wordt

onder het genot van een hapje en een drankje genoten van de gezellige warmte.

Daar de weersomstandigheden goed waren zijn veel buurtbewoners op dit festijn aanwezig.

Wandeltocht en BBQ. op 4 september.

Een reeds jaren bestaand evenement waarbij iedereen de weg naar Platzputterweg 7 weet te vinden. Over medewerking in deze valt ook niet te twijfelen: er zijn steeds leden aanwezig die er mede de schouders willen onder zetten. Ieder jaar geslaagd en daarom ook steeds weer voor herhaling vatbaar.

De proef m.b.t. het betalen van de eigen bijdrage in een all-in prijs wordt na afloop door de penningmeester nader bekeken en vergeleken met andere jaren.

Voor volgend jaar: mogelijk de organisatie op zaterdag zodat nog meer leden aanwezig kunnen zijn.

St. Hubertusmis 3 november.

Veel mensen weten op deze 3e november steeds weer de weg naar de kapel van St. Hubertus te vinden. De opkomst voor het bijwonen van de h. Mis was vergelijkbaar met vorige jaren. Ook de collecte-opbrengst was nagenoeg hetzelfde.

Kerstmis 2016.

Opzetten kerstboom/kerststal.

Op 10 december om 10.00 uur was het afgesproken moment waarop de kerstboom bij de kapel zou worden opgezet. Iedereen op tijd aanwezig!!!De kerstboom werd wederom geleverd door Andre Lemmens. Zijn zonen verzorgden het transport en hielpen ook een handje met het opzetten. Na ongeveer een anderhalf uurtje werken stond de boom opgetuigd met lampjes en met door de vrouwelijke bestuursleden zelf gemaakte engeltjes. Dit was nieuw  en werd door veel buurtleden met een pluimpje gewaardeerd.

In de tussentijd dat de mannen zich over de boom ontfermden waren de dames binnen in de kapel bezig met de kerststal, kerstgroep en het aanbrengen van een versiering rondom de poort. En daarna kwam, natuurlijk, de soep van Roger en een borreltje op tafel. Heerlijk na gedane arbeid.

Kerstdiner

Zoals jaarlijks werd er ook dit jaar weer een kerstdiner georganiseerd, en wel op 11 december. Jammer, het aantal deelnemende leden was dit jaar minder dan normaal wordt verwacht: 65 personen boven 16 jaar en 20 personen jonger dan 16 jaar. De rede hiervan is ons onbekend????

Als traiteur werd dit jaar R. Cortenraad benaderd omdat Roger  Offermans zich had afgemeld. De  deelnemende buurtleden waren echter zeer positief omtrent de kwaliteit en de smakelijkheid van het opgediende buffet.

Ook werd er een kinderbuffet ingericht waar voor de kleintjes poffertjes (voorgerecht) en frites met snacks verkrijgbaar waren.

Het was een zeer gezellige middag die muzikaal werd opgeluisterd door Nico Hautvast met  kerstliederen. Tevens werd er een kleine kerstboom opgesierd met wensen van de deelnemers. Dit kerstboompje werd later in de kapel naast de kerststal geplaatst.

Als klap op de vuurpijl onze jaarlijkse topper: ouderwets kienen.  De spanning was weer te snijden toen iedereen vol overgave en inzet bezig was om een van vele prijzen te veroveren. De poedelprijs was dit jaar voor Erwin Kuipers.

Ook het jeugd-kienen (voor de eerste keer ingevoerd) viel bij de kleintjes in de smaak en ook zij probeerden een prijsje in de wacht te slepen.

Om ca. 17.00 uur ging iedereen voldaan naar huis, zich voorbereiden op het “grote Kerstfeest.

Kerstpresentje voor 80+ers.

Zoals elk jaar werden de 80+ers in onze buurt enkele dagen voor Kerstmis bezocht en werd hun een presentje aangereikt.: voor elk wat wils. Ook dit is en geste die door iedereen wordt gewaardeerd.

Dit was weer een weergave van het verenigingsleven van onze buurtvereniging in het afgelopen jaar. Laten we hopen en er vooral gezamenlijk voor zorgen dat we, door een goede samenwerking en gezonde onderlinge verstandhouding, nog vele jaren dit soort aktiviteiten kunnen organiseren.

Een woord van dank aan iedereen die op welke wijze dan ook een steentje heeft bijgedragen aan het slagen van bovengenoemde  aktiviteiten/festiviteiten, met name aan de fam. Provaas, P. Lemmens en W. Leunissen voor het mogen gebruiken van hun accomadaties

Schimmert, 13 maart 2017.

De secretaris.

Jaarverslag 2015

Het jaar 2015 is voorbij en conform onze statuten dient de secretaris aan het einde van een verenigingsjaar een verslag te maken waarin het wel en wee van het afgelopen jaar is vastgelegd.

Het jaar 2015 was een jaar dat in onze archieven aangemerkt wordt als het jaar waarin we voor de 2e keer het Haseler Paortefiëst organiseerden. Dit is een festijn dat we om de vijf jaar  proberen te organiseren en waarmee we o.a. de buurtschap Groot Haasdal op de kaart zetten.

Onze buurtvereniging bestond in 2015 uit 133 leden/lidgezinnen, en het bestuur bestond uit 7 leden.

In 2015 werden 3 kinderen geboren en deden  2   kinderen hun Eerste H. Communie.

Vóór de Kerstdagen bezochten we tweeëntwintig 80+ers en boden hen een kleine attentie aan.

Hieruit blijkt dat ook in onze buurt de vergrijzing begint toe te slaan.

Tevens bezochten we 2 receptie waarvoor we werden uitgenodigd.

In het jaar 2015 vonden er diverse huwelijksjubilea plaats waar acte de presence werd gegeven: een diamanten, een gouden  en vier robijnen huwelijksfeesten.

We bleven dit jaar  niet van verdriet gespaard: 2 overleden personen vielen er dit jaar te betreuren.

Ook onze zieken werden niet vergeten. Afgelopen jaar bezochten we 4 personen op hun ziekbed..

De kascontrole werd uitgevoerd door Cor de Haan en Frits Schiffelers.

In de Parochieraad zijn we momenteel vertegenwoordigd door Margriet Timmers en Flor Dreessen..

Op het secretariaat kwamen 43 brieven binnen en werdeen er 8 stukken verzonden. Tevens werden  diverse verzoeken gedaan om vergunningen

De aktiviteiten die in het jaarprogramma 2015 in de vorige algemene ledenvergadering werden benoemd, werden allemaal uitgevoerd.

Aktiviteiten 2015.

Karnaval.

Prinsenreceptie.

Op zondag 1 februari werd de prinsenreceptie gehouden. Daar dit jaar de prins uit onze buurt kwam, moesten we als bestuur er wat meer cachet aan geven en hebben we met een behoorlijke afvaardiging deze receptie bezocht.

Vooraf hadden we reeds de voorgevel van het prinselijk paleis versiert.

De optocht.

Onze buurt was ook dit jaar weer vertegenwoordigd door een prachtige groep, een mooie eenheid van jong en oud, hetgeen de saamhorigheid ook voor de toekomst garandeert. Een eerste prijs was een vanzelfsprekendheid.  Chappeau voor de ontwerpers, medewerkers en deelnemers aan deze klus.

Ondanks dat we als buurtvereniging zelf niet participeren in het tot standkomen en deelnemen aan dit evenement, wordt de karnavalsgroep elk jaar onzerzijds voorzien van een financiële bijdrage.

Alg. Ledenvergadering.

Misschien omdat o.a. het aanstaande poortenfeest op het programma stond, waren er    dit jaar meer dan door ons verwachte aantal leden aanwezig.: 6 bestuursleden en  37  leden.

Contributie-ronde.

In week 9/10 bezochten we de leden voor het ophalen van de contributie. Veel leden betalen de contributie reeds per bank. Dit ter voldoening van de penningmeester. Mogelijk dat dit in de toekomst door iedereen gaat gebeuren.

Het paasontbijt.

Dit jaar deden er 105 personen (75 volwassen en 30 kinderen) mee aan het paasontbijt.

Nadat de kinderen om 08.30 uur in de tuin de fam. Eijssen  de eieren geraapt hadden volgde om 09.00 uur het ontbijt. Een vrij uitgebreide ontbijttafel  waarvan iedereen naar behoefte kon afnemen. Hier werd dan ook duidelijk gebruik van gemaakt .Alles verliep zoals gewoonlijk, ordelijk en in een gemoedelijke en gezellige sfeer.

Omstreeks 10.30 uur vertrokken veel deelnemers naar de kerk, waarna de zaal langzaam aan leegliep en de aktiviteit op tijd was beëindigd.

Voor herhaling vatbaar!!

Rabo-sponsor-avond.

Deze vond plaats in de sporthal te Nuth en werd bezocht door Ilse Hautvast en Ludi Hambeukers

De bijeenkomst is bedoelt als promotion van de Rabobank,  waarbij enkele sprekers het woord voeren omtrent diverse onderwerpen. Dit jaar: wat kan Rabobank voor de verenigingen betekenen en samenwerking/samenvoeging/fusie van verenigingen die terugloop ondervinden in hun ledenbezetting.

Aan het bezoeken van deze avond is tevens een financiele tegemoetkoming verbonden.

Hazeler Paorte Fieës.

In het kader van ons 40 jarig bestaansfeest werd in 2010 een aktiviteit   georganiseert waar Groot Haasdal mee bekend diende te worden. Een evenement dat door heel Zuid Limburg werd bekend gemaakt.

Na afloop werd besloten dit evenement om de vijf jaar te herhalen, en dat is dit jaar weer op 16 mei gebeurt

Vele bezoekers van heinde en verre waren dan ook weer aanwezig. Dit alles werd gearrangeerd door de leden van onze buurtvereniging. Uit bijna elk gezin waren er wel enkele personen die zich met de organisatie of de uitvoering bezig hielden. Hieruit bleek dat de saamhorigheid van onze buurt bij het organiseren van evenementen ongekend hoog is.

Onder alle 19 poorten in Groot Haasdal en op diverse andere plaatsen vonden er bezienswaardige aktiviteiten plaats.

Ook werd er volop voor de gebruikelijke catering gezorgd, waar dan ook gretig gebruik van werd gemaakt.

Over het Hazeler Paorte Fieës zal nog jaren  worden gesproken en is zeker voor periodieke herhaling vatbaar.

De penningmeester zal omtrent de financiële afloop nog nader en verder uitweiden.

Ophalen spullen voor de rommelmarkt 2016.

Ten behoeve van de rommelmarkt van volgend jaar haalden we op 20 juni de gereedstaande spullen op. .

Kermisdonderdag.

De jaarlijkse rondgang van de fanfare en het daarop volgend mini-concertje bij de kapel, met aansluitend een gezellig samenzijn in de tuin van W. Leunissen vormen al jaren de basis van kermisdonderdag. Voor het eerst sinds enkele jaren konden we dit vieren onder mooie weersomstandigheden, zoals het hoort te zijn. De situering van de tent was enigszins anders, hetgeen de aanwezigen dichter bij elkaar bracht en de sfeer bevorderde. Wat ook opviel dat er dit jaar enkele jeugdige leden zich spontaan aanboden om werkzaamheden rondom het buffet uit voeren.  Dit schept verwachtingen voor de toekomst.

Wandeltocht en BBQ. (30 augustus)

Een jaarlijks terugkerend evenement waarmee we traditiegetrouw de vakantieperiode afsluiten. Reeds vele jaren wordt dit festijn gehouden, voorheen op de Bockenhof, later en momenteel nog, op de boerderij  van de fam. Provaas. Een woord van dank aan deze familie  is zeker op zijn plaats, gelet op de rompslomp die dit telkens weer met zich mee brengt.

Dit buurtfeest trekt vrijwel de meeste deelnemers van alle aktiviteiten die onze vereniging organiseert: ongeveer 85 personen boven 16 jaar en ca. 30 kinderen waren dit jaar  aanwezig bij wandeltocht en BBQ.

De weersomstandigheden waren dit jaar buitengewoon, hetgeen voor een echte zomerse sfeer zorgde waarvan we heerlijk konden genieten.

Zoals gewoonlijk waren er ook deze keer geen opmerkingen op de eet- en drinkprodukten, waarvoor een pluimpje op de hoed van de traiteur en de verzorgers van het geheel  zeker geplaatst mag worden.

Kortom, een evenement wat we moeten koesteren en nog vele jaren voor herhaling vatbaar mag zijn.

Dagtocht. (samen met buurtvereniging Klein Haasdal)

Op 10 oktober werd er een dagtocht georganiseerd door buurtvereniging Klein Haasdal. Het benodigde aantal deelnemers (40 pers.) werd dit jaar ruimschoots gehaald  en dus kon de tocht doorgaan.

Een mooi dagvullend programma, met op het einde een voortreffelijk diner. De tocht voerde door een groot deel van de Nederlandse en Belgische Kempen. Bij aankomst in Schimmert waren alle deelnemers vol lof en zeer tevreden over de invulling van deze prachtige dag.

St. Hubertusviering.

Ieder jaar weer op 3 november de H. Mis bij de kapel ter ere van St. Hubertus. Het aantal deelnemers was ook dit jaar weer gelijk aan vorige jaren, met uitzondering dat er dit jaar slechts enkele jagers aanwezig waren, waar deze viering toch voor bestemd is.

Kerstfeest 2015 .

Aan het Kerstfeest wordt jaarlijks door onze buurtvereniging buitengewone aandacht besteed. Diverse werkzaamheden/aktiviteiten vinden in dit kader plaats.

Opzetten kerstboom/inrichten kerststal.

Op zaterdag 12 december werd gezamenlijk de kerstboom bij de kapel opgezet en in de kapel de kerststal ingericht. De fa. Lemmens had ons weer een prachtige boom verzorgd en in een oogwenk was deze dan ook versierd met de gebruikelijke kerstverlichting.  Terwijl de mannen met de boom bezig waren zorgden de vrouwen binnen in de kapel dat de kerstgroep en de stal hun plaats vonden. Na afloop van de werkzaamheden  kwam zoals gebruikelijk de grote soepketel van Ilse Hautvast op de tafel, gevolgd door een borreltje Schroebeler. Tegen het middaguur was alles gereed.

Bezoek 80+ers.

Ook onze ouden van dagen, de 80+ers, worden met kerstmis niet vergeten.

Iedereen die deze eerbiedwaardige leeftijd heeft bereikt werd door een afvaardiging van ons bestuur bezocht en kreeg een kleine attentie aangeboden.

Kerstdiner.

Op zondagmiddag 13 december is het tijd voor ons gezamenlijk kerstdiner. Ongeveer 80 personen boven de 16 jaar en 24 leden beneden deze leeftijd kwamen in het gemeenschapshuis bijeen om te genieten van het heerlijke diner, dat verzorgd werd door onze buurttraitteur “de Auw Stoof”. Een pluimpje voor de kwaliteit die ter tafel werd gebracht. Nadat iedereen tot voldoening had genoten van de maaltijd kwam het hoogtepunt van de middag: enkele ouderwetse kienronden. Met veel hilariteit werd door iedereen daaraan meegedaan. De wisseltroffee ging dit jaar naar Mieke Schiffelers die voor een goede plek zal zorgen. Tegen de klok van 5 ging iedereen welvoldaan naar huis.

Dit is het  (inmiddels mijn 19e )  jaarverslag  waarmee we ons verenigingsjaar 2015 afsluiten in de hoop dat er in de toekomst op deze wijze en in dezelfde saamhorigheid nog vele  verenigingsjaren aan ons voorbij zullen gaan.

Groot Haasdal, 7 maart 2016.

De secretaris.

Jaarverslag 2014

Het jaar 2014 is voorbij en conform onze statuten dient de secretaris aan het einde van een verenigingsjaar een verslag te maken waarin het wel en wee van het afgelopen jaar is vastgelegd.

Het jaar 2014 was een jaar dat zonder veel ophef  aan onze vereniging voorbij is gegaan, hetgeen ook door onderstaande cijfers wordt weergegeven.

Wel dient vermeld te worden dat we dit jaar weer een rommelmarkt organiseerden, hetgeen om de twee jaar gebeurt.

Onze buurtvereniging bestond in 2014 uit 133 leden/lidgezinnen, en het bestuur bestond uit 7 leden.

In 2014 werden  2    kinderen geboren en deden  4   kinderen hun Eerste H. Communie.

Vóór de Kerstdagen bezochten we tweeëntwintig 80+ers en boden hen een kleine attentie aan.

Hieruit blijkt dat ook in onze buurt de vergrijzing begint toe te slaan.

Tevens bezochten we 1 receptie waarvoor we werden uitgenodigd.

We bleven dit jaar  van verdriet gespaard: geen overleden personen vielen er dit jaar te betreuren.

Ook onze zieken werden niet vergeten. Afgelopen jaar bezochten we 9  personen, waarvan 2 in zijn/ haar verzorgingstehuis.

De kascontrole werd uitgevoerd door Jo Schneiders (die momenteel aftredend is) en door Ilse Hautvast.

In de Parochieraad zijn we momenteel vertegenwoordigd door Margriet Timmers en Flor Dreessen..

Op het secretariaat kwamen 30 brieven binnen en werden  diverse verzoeken gedaan om vergunningen

De aktiviteiten die in het jaarprogramma 2014 in de vorige algemene ledenvergadering werden benoemd, werden allemaal uitgevoerd.

Aktiviteiten 2014.

Karnaval.

Naar aanleiding van de ontvangen uitnodiging werd de prinsenreceptie bezocht door een afvaardiging van het bestuur.

De optocht.

Dit jaar weer, voor de zoveelste keer op rij, de eerste prijs voor de karnavalsgroep uit Groot Haasdal. Een prachtige groep, waaraan veel werk en moeite werd besteed, hetgeen beloond werd met een mooie eerste prijs. Een pluimpje en veel lof voor de ontwerpers, medewerkers en deelnemers.  

Alg. Ledenvergadering.

Ondanks dat o.a. het aanstaande poortenfeest op het programma stond, was er niet  het door ons verwachte aantal deelnemers aanwezig. We kunnen ons afvragen wat        we  moeten doen om de leden te trekken. Mogelijk dat spek en ei vooraf een  publiekstrekker kan zijn???

Paasontbijt.

80 volwassenen en 20 kinderen namen  deel aan het paasontbijt. Een teken dat   jaarlijks aan deze aktiviteit door veel leden wordt deelgenomen en dus steeds voor herhaling vatbaar blijft. Iedereen was vol lof over de ontbijttafel, hetgeen voor ons een stimulans is om deze traditie ook in de toekomst te handhaven.

Jeugdmiddag/kampvuur.

Aan de jeugdmiddag op de boerderij van de fam. Provaas namen 32 kinderen/jeugdigen deel. Diverse dames uit de buurt, voornamelijk moedertjes, hebben zich spontaan opgegeven voor de organisatie. De kinderen beleefden weer eens de dag van hun leven en daar doen we het voor.

Aan het kampvuur schaarden zich ca. 60 volwassenen en  ca.  20 kinderen. Het was een gezellig samenzijn onder het genot van een drankje en een hapje.

 Kermisdonderdag.

De jaarlijkse rondgang van de fanfare naar aanleiding van de traditionele viering van kermisdonderdag in Groot Haasdal werd bijna verstoord door een enorme regenbui. Deze was er mede de oorzaak van dat er weiniger belangstelling was in de tuin van W. Leunissen, die reeds enkele jaren als entourage dient voor de kermisdonderdagviering van de buurt- en fanfareleden. Desondanks was de stemming en gezelligheid er niet minder om. Zeker niet toen er bekend gemaakt werd dat er weer een tweetal sponsoren garant stonden voor het lessen van de dorst. Na afloop was aan het gezicht van de penningmeester te zien dat de opbrengst in “de bus” niet tegen viel.

Rommelmarkt.

De tweejaarlijkse rommelmarkt mag, ondanks de minder goede weersomstandigheden, niet slecht genoemd worden. Het blijft steeds weer een evenement waar veel   buurtleden naar uitzien vanwege de gezelligheid en de mogelijkheid de buurtkas weer op peil te kunnen houden.

De voorbereidende werkzaamheden en het opruimen achteraf gebeurt steeds gezamenlijk en wordt dan afgesloten met een gezellig samenzijn onder het genot van een drankje en “frite met snacks” van Linda.

Wandeltocht en BBQ.

Het geheel kan gekenmerkt worden als   -wederom – een geslaagd feest. Ondanks dat de weergoden ons voor/tijdens de wandeltocht weer eens niet zo gunstig gestemd   waren, was het tijdens de BBQ toch nog goed buiten te vertoeven. Meer dan 100 leden, groot en klein, vermaakten zich binnen en buiten de door de fam. Provaas beschikbaar gestelde ruimte. Een woord van dank hiervoor overigens. Drank was er voldoende en over het eten viel niets op te merken. Een pluim voor de traiteur!!! Voorkomen moet  echter worden dat in toekomst bij dergelijke aktiviteiten meer leden aanwezig zijn dan volgens opgave. Dit kan problemen, cq. een mogelijk tekort, opleveren mb.t. de bestelde hoeveelheid etenswaren. Voor de rest  kan omtrent deze aktiviteit alleen vermeld worden dat ze weer voor herhaling vatbaar is.

St. Hubertusviering.

Op 3 november wordt jaarlijks ter gelegenheid van de viering van St. Hubertus in de kapel  een H. Mis opgedragen. Dit jaar viel op dat er minder deelname aan deze H. Mis was dan voorgaande jaren. Een positieve nieuwigheid is dat dhr. pastoor op het einde van de Mis  een afsluitend woordje doet. Dit hoeft thans niet meer door een der bestuursleden te worden gedaan.

Kerstfeest 2014 .

Aan het Kerstfeest wordt jaarlijks door onze buurtvereniging buitengewone aandacht besteed. Diverse werkzaamheden/aktiviteiten vinden in dit kader plaats.

Plaatsen/inrichten kerstboom en kerststal.

Op 13 december werd gezamenlijk de kerstboom en de kerststel opgezet/ingericht. Onder het genot van een heerlijke kop soep en een “Jägermeister” was dit karwei dit jaar snel geklaard.

M.n. aan de kerststal dient voldoende aandacht te worden besteedt omdat deze deel uitmaakt van de plaatselijke kerststallentocht.

Bezoek 80+ers.

De 80+ers  (inmiddels 22 stuks)  van onze vereniging worden jaarlijks voor de kerstdagen bezocht door de bestuursleden en ontvangen daarbij dan een kleine kerst-traktatie.

Kerstdiner.

Op 14 december vond het kerstdiner plaats in het gemeenschapshuis. Ongeveer 70 volwassenen en ca. 30 kinderen schoven aan en genoten van een heerlijk diner van de Auw Stoof. Een pluimpje hiervoor. Na afloop van het diner kwam als vanouds het bekende kienspel weer boven tafel en werden enkele ronden op super fanatieke wijze gekiend. Iedereen genoot en het enthousiasme was groot. De middag werd afgesloten met  enkele uurtjes gezellig samenzijn.

Dit is het  (inmiddels mijn 18e)  jaarverslag  waarmee we ons verenigingsjaar 2014 afsluiten in de hoop dat er in de toekomst op deze wijze en in dezelfde saamhorigheid nog vele  verenigingsjaren aan ons voorbij zullen gaan.

Groot Haasdal, 2 maart 2015. De secretaris.

Jaarverslag 2013

Het jaar 2013 is voorbij en conform onze statuten dient de secretaris aan het einde van een verenigingsjaar een verslag te maken waarin het wel en wee van het afgelopen jaar is vastgelegd..

Het jaar 2013 was een jaar dat zonder veel ophef  aan onze vereniging voorbij is gegaan, hetgeen ook door onderstaande cijfers wordt weergegeven.

Wel dient vermeld te worden dat de processie dit jaar onder de meest barre weersomstandigheden door onze buurt trok, zonder dat we zelfs in de gelegenheid waren de reguliere versieringen aan te brengen.

Onze buurtvereniging bestond in 2013 uit 132 leden/lidgezinnen, en het bestuur bestond uit 8 leden.

In 2013 werd 1 kind geboren en deden 4 kinderen hun Eerste H. Communie.

Vóór de Kerstdagen bezochten we tweeëntwintig 80+ers en boden hen een kleine attentie aan.

Hieruit blijkt dat ook in onze buurt de vergrijzing begint toe te slaan.

Tevens bezochten we 3 recepties waarvoor we werden uitgenodigd.

Doch niet alle leden bleven van verdriet gespaard: 4 overleden persoon vielen er dit jaar te betreuren.

Ook onze zieken werden niet vergeten. Afgelopen jaar bezochten we  1   persoon in haar verzorgingstehuis.

De kascontrole werd uitgevoerd door Margriet Timmers (die momenteel aftredend is) en door Jo Schneiders.

In de Parochieraad zijn we momenteel vertegenwoordigd door Margriet Timmers en Flor Dreessen..

Op het secretariaat kwamen 39 brieven binnen en werden 5 brieven verzonden. Tevens vonden er nog enkele gesprekken plaats met gemeentelijke functionarissen.

De aktiviteiten die in het jaarprogramma 2013 in de vorige algemene ledenvergadering werden benoemd, werden allemaal uitgevoerd.

Aktiviteiten 2013

Nieuwjaar.

Het nieuwe jaar begon met de Nieuwjaarsreceptie  in het gemeenschapshuis, waarvoor we een uitnodiging ontvingen.  Deze werd door 2 bestuursleden bezocht.

Karnaval.

Naar aanleiding van de ontvangen uitnodiging bezochten enkele bestuursleden de prinsenreceptie.

Op karnavalsmaandag deed een prachtige groep van 29 personen (13 kinderen en 16 volwassenen) mee aan de karnavalsoptocht en veroverde een eerste prijs. Proficiat!! Een pluimpje voor de personen die de handen uit de mouwen hebben gestoken. Het resultaat van wekenlang prettig en gezellig samenwerken: goed voor de saamhorigheid van onze buurtleden.

Algemene ledenvergadering.

Op 19 maart werd de Alg. Ledenvergadering gehouden in het gemeenschapshuis. Er waren 20 leden en 6 bestuursleden aanwezig.

Nadat de secretaris en de penningmeester hun gebruikelijke informatie hadden voorgelezen, kwamen de  jaarlijkse aktiviteiten onder de aandacht.

M.n. het bericht van de voorzitter dat deze ging stoppen  als voorzitter/bestuurslid was een onverwachte schok .

Hiervoor werden twee nieuwe bestuursleden gekozen op voordracht van het bestuur: dhr. R. Peeters en dhr. M. Ekelhoff.

Nadat alle agendapunten  waren behandeld werd de vergadering gesloten en werd nog een uurtje gezellig nagekeuveld in het gemeenschapshuis.

Paasontbijt.

Zoals elk jaar werd ook dit jaar weer het gebruikelijke paasontbijt georganiseerd, hetgeen steeds door een honderdtal leden bezocht wordt. Nadat de kinderen in de tuin van de fam. Eijssen de paaseieren geraapt hadden werd plaats genomen aan de ontbijttafel. De ouders met hun kinderen namen plaats aan een speciaal voor hun ingerichte tafel. Er waren zoveel kinderen aanwezig dat we het volgend jaar zullen bezien of we voor hen  een aparte “ kindertafel”  inrichten.

Zoals ook alle andere jaren was er weer een voortreffelijk ontbijtbuffet waar iedereen naar wens gebruik van kon maken, hetgeen dan ook gebeurde.

Ophalen rommel.

Op 20 april werden spullen opgehaald voor de toekomstige rommelmarkt in 2014.

Met transportmiddelen van de fa. Provaas en de fa. J. Roks werd een ronde door de buurt gemaakt en de aanboden spullen opgeladen. De aangeboden hoeveelheid was niet zoveel als voorgaande jaren, maar wel van een betere kwaliteit. Er werd meteen gebruik gemaakt van onze nieuwe opslagruimte bij P. Lemmens. Een woord van dank aan  Nico Lucassen  voor de opslaggelegenheid die hij de laatste jaren geboden heeft .

Communicantjes.

Op Pinksterzondag werden door de bestuursleden 4 communicantjes bezocht.

De processie.

Gelet op de te verwachten slechte weersomstandigheden hadden we geen vlaggetjes opgehangen, doch om het toch een enigszins feestelijk aanzicht te geven hadden we alleen de wimpels aan de paaltjes opgehangen. In en voor de kapel werd er wel versiering aangebracht en de benodigde stoelen geplaatst. Zoals altijd waren veel buurtleden genegen om hierbij een helpende hand uit te steken. De drumband van de schutterij moest op zijn vroege tocht de weg vrijmaken (een gevelde boom opruimen)  waarbij, nadat het  gebruikelijk saluut werd geblazen, enkele flessen bier werden genuttigd en waarna men de tocht verder voortzette. De processie trok tussen de buien door van het ene rustaltaar naar het andere. De eigenlijke kermis- cq. processiesfeer was er echter niet door het slechte weer. Na afloop werden de paaltjes en blokken weer opgeladen, waarbij ze deze keer op pallets werden geplaatst  hetgeen makkelijker was bij het wegbergen in de schuur van P. Soons aan de Bockhofweg . Een woord van dank voor het gebruik van een deel van de schuur waarin de attributen zijn opgeborgen. Voor de volgende processie moeten de palen en de wimpels worden gerestaureerd. Tevens moeten er wimpels worden bijgemaakt zodat er aan iedere paal een wimpel hangt.

Kermisdonderdag.

Zoals vanouds weer een gezellige aangelegenheid. Nadat de fanfare bij de kapel en in de tuin van W. Leunissen hun gebruikelijk deuntje gespeeld had was het tijd voor een natje en een droogje, en de gezelligheid die hierop volgde, samen met veel buurtleden, duurde tot in de late uurtjes. Uit financieel oogpunt gezien was de penningmeester het meest in zijn sas: Quitte gespeeld!!!!

Jeugdaktiviteit.

Uit de vele leuke reacties van kinderen en ouders moeten we concluderen dat het ook dit jaar weer zeer geslaagd is. Er werd een speurtocht gehouden, op de openbare weg, naar een schat!!!!! De jeugd heeft zich weer goed geamuseerd en er was genoeg animo en deelname van de ouders. Voor herhaling vatbaar.

Kampvuur.

Een gezellige avond rond een groot vuur, ergens in een weiland. Indien er onzerzijds een duidelijkere PR gevoerd was, waren en misschien meer leden aanwezig geweest. Dit is iets om te onthouden  voor volgend jaar. Desondanks toch een gezellig feestje.

Buurtfeest: Wandeltocht en BBQ.

Evenals voorgaande jaren weer een evenement waaraan ook dit jaar veel leden meededen.Het geheel speelde zich dit jaar weer af op de boerderij van de fam. Provaas aan de Platzputterweg. Een ideale lokatie, bij goed en bij slecht weer,  zorgt  voor een goede sfeer, waarbij ook de kinderen hun draai kunnen vinden. Een woord van dank aan de fam. Provaas voor het beschikbaar stellen ervan. De bbq. was weer perfect verzorgt en aangeleverd door traiteur Cortenraad, en ook voor de dorst was er voldoende voor iedereen in het vat. Hierover geen enkele opmerkingen, doch alleen maar woorden van lof ontvangen. Wel enkele punten waar we volgende keer op moeten letten:

een oplossing voor de lange wachtrij voor de buffettafel dient bekeken te worden;

de wandeltocht dient korter te zijn ivm. de kinderen.

Verder is dit een evenement wat we voor 2014 weer op ons programma kunnen plaatsen.

St. Hubertusviering 3 november.

De feestdag van St. Hubertus viel dit jaar op zondag zodat er een hoogmis werd opgedragen bij de kapel.  Deze werd opgeluisterd door het kerkkoor en het hoornblazersensemble van de fanfare.. Het aantal aanwezigen viel enigszins tegen, zeker omdat het een zondagsviering was, waarbij dan normaliter meer kerkgangers verwacht worden. Daar er  geen geschikte gelegenheid was –mede gelet op de barre weersomstandigheden –  om met de muzikanten en zangers na de viering nog enige tijd gezellig door te brengen werd er afgesproken  dat het koor tijdens hun eerstvolgende repetitie zal worden getrakteerd op koffie/vla als dank voor hun optreden. De hoornblazers werden uitgenodigd voor een kop koffie na afloop bij een der bestuursleden

Kerstfeest 2013.

Afgesproken werd dat we op zaterdag 7 dec.  om 10.00 uur bijeen zouden komen om de kerstboom te plaatsen, de kerstal op te zetten en  de nodige versieringen aan te brengen.  De boom konden we ophalen bij José Heijnen.De kerstgroep (inmiddels aangevuld met een kameel en enkele schapen en een hond) werd geplaatst  door de dames, terwijl de mannen de verlichting voor hun rekening namen. De inwendige mens werd verzorgd door Flor die voor de soep  zorgde. Omdat dit een jaarlijks terugkerend ritueel is weet  iedereen welke werkzaamheden er dienen te gebeuren en is de klus vrij snel geklaard.

Voor de 80+ers (inmiddels 22 stuks) werd ook dit jaar weer een kerstpresentje besteld, dat we  enkele dagen voor Kerst  bij de oudjes hebben bezorgen.

Op 15 december was de traditionele jaarlijkse kerstbrunch, die we voortaan “kerstdiner” zullen gaan noemen ivm. de veelzijdigheid van het menu. Hier namen ca. 90 personen, groot en klein, aan deel.

’s Zaterdags hadden we  de zaal reeds ingericht. De traiteur Roger Offermans (de Auw Stoof) werd ook dit jaar weer  gevraagd  voor het maken van het menu. De hiervoor bestemde eigen bijdrage werd thans vastgesteld op € 12,50 per persoon (vanaf 16 jr). Voor de jeugd bestond de mogelijkheid om frites/snacks te bestellen i.p.v. het reguliere menu. Ik denk dat het niet overbodig is om de traiteur een pluimpje te geven voor de niet-alledaagse producten die hij op tafel bracht. De gebruikelijke kienronden mochten we natuurlijk ook dit jaar niet vergeten: dit is een van de hoogtepunten van de middag. Voor de jeugd werd in bibliotheek een “filmzaal”  ingericht waar enkele jeugdfilms vertoond werden. In een gezellige sfeer, en onder het genot van een drankje, werd de middag doorgebracht, en ik denk dat iedereen zich er wel voelde.

Met de kerstaktiviteiten is ook het verenigingsjaar 2013 ten einde.

Alvorens dit verslag af te sluiten wil ik er eens op wijzen dat, buiten bovengenoemde aktiviteiten om, er ook nog vele andere werkzaamheden “in stilte en achter de coulissen” worden uitgevoerd door bestuurders,  en zeker niet te vergeten door vrijwilligers cq. verenigingsleden die zich verdienstelijk willen maken.

Om enkele voorbeelden te noemen:

op 20 april werden spullen opgehaald voor de rommelmarkt in 2014. Vooraf werden de reeds aanwezige spullen verhuisd van N. Lucassen naar P. Lemmens.  In verband hiermee diende voor een attentie te worden gezorgd voor het vele jaren belangenloos beschikbaar stellen van de opbergruimte, het omruimen van de spullen, het transport van de goederen (2 wagens), helpende handjes (ca. 10 personen) en een versterking (koffie/vla) voor de medewerkers.

op 25 april werd de verenigingsavond van de RABO-bank bezocht., hetgeen een sponsoringsbedrag van € 100,– voor de buurtvereniging opleverde. 2 bestuursleden stelden zich hiervoor beschikbaar en offerden hun avond hiervoor op.

Van de fa. Reggefiber ontvingen we een bedrag aan sponsorgeld. Om dit bedrag echter te kunnen incasseren moesten 2 bestuursleden enkele malen naar Nuth en diverse herinneringsbrieven schrijven en telefoontjes plegen.

Voor het krijgen van een vergunning bij de gemeente dienen soms halsbrekende toeren te worden uitgehaald, gesprekken te worden gevoerd met wethouders danwel herhaaldelijk het gemeentehuis te worden bezocht. Ook dit kost tijd en energie hetgeen niet aan het daglicht komt.

Catering. Op spontane wijze, on-ingepland, koffie etc. verzorgen voor personen die met  bepaalde werkzaamheden bezig zijn.

Het plaatsen van geluidsvoorzieningen bij festiviteiten.

Het verzorgen van versieringen tbv. diverse festiviteiten, bv. karnaval, jubilea, etc.

Het beheer en onderhoud van de kapel en het kruisbeeld aan de Kleverberg en het aanbrengen en onderhouden (water geven) van de  beplanting aldaar.

Het bijhouden en actualiseren van de web-site.

Namens de vereniging zitting hebben in diverse plaatselijke organisaties, bv. parochieraad e.d.

Zo zijn er nog talrijke werkzaamheden en bezigheden te vermelden die “in stilte” uitgevoerd  worden om het wel en wee van onze vereniging veilig te stellen. Voor hen die daarvoor in aanmerking komen: chappeau!!!!!!!. Laten we  hopen dat er steeds weer nieuwe personen zich hiervoor beschikbaar stellen, zodat het voortbestaan van onze vereniging ook in de toekomst gewaarborgd zal zijn.

Jaarverslag 2012

Een jaarverslag is een zo nauwkeurig mogelijke weergave waarin het jaarlijkse gebeuren, het wel en wee van een vereniging en haar leden over een bepaald jaar wordt beschreven.

Het verenigingsjaar 2012 ligt alweer enkele maanden achter ons doch er valt wel iets over te vertellen.

De buurtvereniging Groot Haasdal bestond op 31 dec. 2012 uit 132 leden/lidgezinnen, hetgeen inhoud dat 366 inwoners (volwassenen en kinderen) lid zijn.

Dit jaar werd een 2 tal gezinnen verblijd met geboorte van een zoon/dochter, 2 kinderen deden hun Eerste H. Communie en met Kerstmis hebben we 18 senioren, 80+ers,  een attentie bezorgd.

Bedroevend was het dat we dit jaar van 1 persoon afscheid moesten nemen; een personen die we allen goed gekend hebben en ons dierbaar was..

6 leden werden door een afvaardiging van het bestuur bezocht tijdens hun ziekteperiode, terwijl op 4 recepties door bestuursleden namens de buurtvereniging acte de présence werd gegeven.

In het bestuur hebben zich dit jaar geen wijzigingen voorgedaan en is het aantal leden op 7 gebleven.

Als kascontrolecommissie fungeerden Margriet Timmers en Brigitte van Weersch.

In de parochieraad werden we nog steeds vertegenwoordigd door de dames Flor. Dreessen en Margriet Timmers.

Met uitzondering van de vergunnings-aanvragen voor de diverse gehouden aktiviteiten werden dit jaar op het secretariaat dit jaar 35  brieven ontvangen.

Aktiviteiten 2012

Het jaar 2012  begon op 1 januari met het bezoek aan de jaarlijkse nieuwjaarsreceptie in het gemeenschapshuis. Een kleine afvaardiging van ons bestuur had enkele uurtjes vrij gemaakt om op deze receptie aanwezig te zijn.

Karnaval 20 februari

De karnavalsgroep heeft dit jaar weer een prachtige prestatie verricht en de deelname in de optocht mag dan ook zeer geslaagd genoemd worden. Een prachtige groep met een complete wagen!!!! Een pluimpje voor het bouwteam en de naaisters van de kleding. Iedereen heeft zijn aandeel en zijn eigen rol in dit gebeuren meer dan perfect uitgevoerd. Ook een woord van dank aan de fam. Provaas voor het mogen gebruiken van de (verwarmde) accommodatie.

Paasontbijt 9 april

Vanwege de slechte weersomstandigheden hebben we het noodscenario in werking moeten stellen en het paas-eieren-rapen binnenshuis moeten doen in het gemeenschapshuis. Desondanks vonden de kinderen het leuk, en daar gaat het om. Na afloop van het eieren-rapen genoot iedereen van een goed verzorgd paas-ontbijt en werd er nog enkele uurtjes gezellig samen doorgebracht in een ontspannen paas-sfeertje. Ook dit gebeuren kunnen we weer op de lijst van “te herhalen evenementen” plaatsen!!!

Kermisdonderdag 7 juni

Zoals gebruikelijk werd onze buurt weer bezocht door de fanfare die op het pleintje voor de kapel haar jaarlijks optreden verzorgde, waarrna dit nog eens herhaald werd in de tuin van W. Leunissen. Hierna was het tijd voor een hapje en een drankje. Een goed verzorgd feestje, echter jammer van de (gebruikelijke) regenbuien. Door  de tactische opstelling van de tenten konden we de hinder hiervan tot een minimum beperken, maar desondanks kwam dit  de gezelligheid niet ten goede. Enkele sponsoren zorgden er voor dat de inwendige mens niets te kort kwam. Hopelijk kunnen we dit evenement nog jaren herhalen.

Jeugdaktiviteit/kampvuur 16 juni

Een groot aantal kinderen deed vol overgave mee aan dit gebeuren. Gelet op de geringe kosten en het enthousiasme van de jeugd zeker een evenement om volgend jaar weer te organiseren.
De oplopende leeftijd van de jeugd is echter zodanig dat volgend jaar uitgebreider kan worden georganiseerd.De weersomstandigheden waren ’s avonds tijdens het kampvuur zo slecht dat uitwijken naar de loods noodzakelijk was. Een goed alternatief, doch de slechte weersomstandigheden waren er ook de oorzaak van de opkomst van publiek minder was.

Rommelmarkt 15 juli

Het is bijna een vanzelfsprekendheid geworden: wanneer wij iets organiseren is het slecht weer. Ook tijdens de rommelmarkt werden we meerdere malen overspoelt met hemelwater, hetgeen niet bevorderlijk was voor de publieke belangstelling m.n. voor de inwoners van ons dorp. Desondanks mogen we over publieke belangstelling van kopers niet mopperen, mede door de perfect gevoerde PR in kranten en op TV. De kramen waren nog nauwelijks opgezet of de eerste kopers dienden zich al aan, en dat heeft de hele dag zo doorgegaan. De telkens nieuwe aanvoer van goederen bleef het publiek trekken. Het resultaat was uiteindelijk dat meer dan 80% van onze opgespaarde en te koop aangeboden goederen verkocht werden en dat ook over  de verkoop van koffie/frisdrank met vla niet te klagen viel. Volgens de berekeningen van de penningmeester mogen we desondanks toch  spreken van een “ financieel winstpakkertje”.

BBQ/wandeling 26 augustus

Weer slecht weer!!!!! Vandaar dat we van de Bockhof zijn verhuisd naar de loods bij de fam. Provaas. Dit blijkt ook een goede lokatie, waar iets meer flexibiliteit mogelijk is bij diverse weersomstandigheden. Mogelijk ook voor de toekomst, waarover we echter eerst de fam.Stassen moeten informeren. Vele jaren hebben we kunnen profiteren van hun accomodatie en daar moeten we hun dan ook dankbaar voor zijn.Aan de BBQ hadden zich 38 kinderen en 80 volwassenen opgegeven. De vroegere begintijd van de bbq. was beter gepland waardoor de etenstijd vervroegd werd en meer tijd overbleef voor andere gezelligheid. Ook een pluimpje voor de DJ is zeker op zijn plaats. Ook waren de weersomstandigheden er debet aan dat de wandeltocht, waaraan zich 22 kinderen en 48 volwassenen hadden opgegeven, ontaarde in een moddertocht waaraan dan ook niet veel leden deelnemen. Organisatorisch was alles goed verzorgd doch we zijn voornamelijk van het weer afhankelijk om alles goed te laten slagen.

Uitstapje Floriade 6 september

Het uitstapje was goed bedoeld, doch het aantal deelnemers was eigenlijk te weinig. Slechts 30 personen van de gezamenlijke buurtverenigingen Groot en Klein Haasdal hadden zich aangemeld. Veel mensen hebben op eigen gelegenheid de Floriade een of meerdere keren bezocht en  daardoor was deelname aan ons tochtje niet meer interessant. De volgende keer dient tevens te worden vermeld in het rondschrijven dat de tocht bedoeld is voor alle leden en niet alleen voor 55+ers.

St. Hubertusviering 3 november

Ondanks de ook nu weer zeer slechte weersomstandigheden waren toch ca. 200 deelnemers aanwezig voor het bijwonen van de H. Mis die werd opgeluisterd door de St. Hubertushoorns van de fanfare. Er waren veel positieve reacties op de versiering van de kapel.  Een evenement dat jaarlijks terugkeert en waaraan ook de Jagervereniging haar bijdrage levert door de verzorging van de St. Hubertusbroodjes.

Kerstfeest 2012

Versieren van de kapel op 10 december.

Zoals ieder jaar weer werd door de bestuursleden de kapel versierd en werd de gebruikelijke kerstboom gepland en opgetuigd.

Deze ceremonie gaat al jaren gepaard met het nuttigen van een of meer borden soep, op toerbeurt gemaakt door een der bestuursleden. Dit jaar was het Trudy, die ervoor moest zorgen en die zich dan ook niet onbetuigd liet: twee soorten soep werden opgediend. Daarna werd de fles Jägermeister aangesproken en kon men er weer een tijdje tegen.

De versiering van de kapel, alsmede de nieuwe beeldengroep werden dit jaar door veel bezoekers, die aan de kerststallenwandeling deelnamen, bewonderd. Jammer dat we nog al wat last hadden van kortsluiting in de kerstboom: mogelijk dat we volgend jaar de verlichting vooraf eens goed moeten controleren en eventueel vernieuwen.

De kerstbrunch op 18 december.

Ieder jaar weer, enkele dagen voor Kerstmis, wordt er in het gemeenschapshuis een buurtbrunch gehouden waaraan veel buurtbewoners deelnemen. Dit jaar 75 volwassenen en 31 kinderen. Opvallend is dat aan dit evenement veel jonge gezinnen deelnemen; ouders die met hun kinderen gezamenlijk aan een grote tafel gezeten, genieten van de maaltijd en de kinderen naar hartenlust samen kunnen spelen. Dit is pas goed voor de saamhorigheid van onze buurtbewoners en voor de toekomst. In de bibliotheek werden enkele kinderfilms gedraaid, en met een tafelvoetbalspel en een sjoelbak wist de jeugd zich wel te vermaken. De bibliotheek bleek een goede lokatie daar de ouders goed zicht hadden op het wel en wee van hun kinderen.

Omtrent de door de traiteur ter tafel gebrachte etenswaren niets dan lof; iedereen was ervan onder de indruk en men liet het zich dan ook goed smaken. Een pluimpje voor de traiteur.

En last but not least: het kienspel. Ook een jaarlijks terugkomend gebeuren waaraan iedereen, groot en klein, deelneemt en een niet weg te denken element vormt van het hele middagprogramma. Er waren weer  leuke, geschonken prijzen te winnen, doch het deelnemen aan het spel is voor menigeen voornamer dan het winnen. Terwijl de spanning te snijden was en de omroeper zijn nummertjes door de zaal liet klinken, zat iedereen op het puntje van zijn stoel in afwachting van het gewenste resultaat.

Dan is de middag voorbij en gaat iedereen naar huis met een goede kerstgedachte, maar het voornaamste is dat onze buurtleden met hun buren gezamenlijk aan tafel hebben gezeten en een leuke middag hebben beleefd. Dat is Kerstfeest!!!!

Ook onze bejaarde leden hebben we niet vergeten. Alle 80+ers werden voor de Kerstdagen door de bestuursleden  bezocht en getrakteerd op een kerstpresentje.

Dit was een korte opsomming van de vele  gebeurtenissen die onze buurtleden doch vooral ook onze bestuursleden een heel jaar lang bezig houdt. Het is echter afgelopen jaar tekenend dat we bij alle aktiviteiten te maken hadden met slechte, natte weersomstandigheden, hetgeen niet bevorderlijk was voor de deelname en de gezelligheid. Toch laten we ons daardoor niet uit het vel slaan en hopen we komend jaar weer een aktiviteitenprogramma af te kunnen werken waarbij de weergoden ons dan wel goedgezind zijn.

De secretaris.

L. Hambeukers.

Jaarverslag 2011

Het verenigingsjaar 2011 is weer voorbij. Een jaar waarin weinig spectaculaire  zaken aan de orde waren. Te vermelden valt echter dat er  een tweetal evenementen wegens onvoorziene omstandigheden niet konden doorgaan.

In 2011 bestond onze vereniging uit 130 leden/lidgezinnen. Een tweetal nieuwe personen zagen voor het eerst het levenslicht. Tevens werd ons ledenbestand aangevuld met een bijzonder lid, komende uit aziatische oorden: Quinn van Weersch.

4 kinderen deden hun Eerste H. Communie.

Helaas hebben we uit ons ledenbestand  van 1 persoon voorgoed afscheid moeten nemen.

Dat de vergrijzing ook in onze buurt toeslaat is niet te ontkennen: 17 personen van boven 80 jarige leeftijd zijn momenteel in ons ledenbestand opgenomen.

De bestuursleden brachten 5 x een bezoek aan een zieke, terwijl 1 receptie werd bezocht.

Het secretariaat ontving 22 ingekomen stukken, terwijl er een vrij drukke correspondentie werd gevoerd met gemeente omtrent o.a. de bank aan de Kleverberg en de aankoop van het kruisbeeld aan de Kleverberg.

De kascontrole commissie bestond uit Judy Kuipers-Janssen en Brigitte van Weersch, terwijl onze vereniging in de Parochieraad werd vertegenwoordigd door F. Dreesen-Kuijpers en M.Timmers.

Aktiviteiten 2011

Karnaval

De jubileumreceptie waarvan een uitnodiging werd ontvangen, werd bezocht door een afvaardiging van het bestuur.

Dit jaar werd ook weer deelgenomen aan de karnavalsoptocht. Een prachtige groep waarvan in goede samenwerking de wagen en de kleding door eigen leden werd ontworpen en gemaakt. Dit resulteerde in een eerste prijs. Dit geeft nieuwe animo voor de toekomst. Een bloemetje voor Nico Hautvast (geluidsinstallatie) en Roger Peters (werkplaats) is wel op zijn  plaats. De kleding zal volgend jaar worden verkocht.

Paasontbijt

Ook het jaarlijks paasontbijt is weer voorbij. Terwijl de voorzitter vanuit zijn vakantieverblijf (bij de Paus) in Rome iedereen een zalig Paasfeest toewenste zaten 56 volwassen en 15 kinderen rond een voortreffelijk paasontbijt. Vooraf hadden de ouders met 15 kinderen bij de fam. Eijssen in de tuin de paaseieren geraapt. Na enkele jaren was dit weer eens een geslaagd gebeuren. We moeten de fam. Eijssen dan ook bedanken voor het mogen gebruiken van hun tuin voor deze gelegenheid.

Resumerend kunnen we stellen dat ook het paasontbijt dit jaar weer een geslaagd en gezellig evenement was en voor herhaling vatbaar.

Jeugdmiddag/kampvuur

De jeugdmiddag mag zeker geslaagd genoemd worden: 31 kleine kinderen hebben zich uitstekend vermaakt, aangemoedigd door bijna evenveel enthousiaste ouders. De aktiviteiten en spelletjes waren geheel aangepast aan de jeugdige leeftijd van de deelnemertjes.

Het kampvuur werd dit jaar gehouden op het erf van de boerderij in een grote vuurkorf omdat wegens de droogte  en brandgevaar van gemeentewege geen vergunning werd verleend voor het houden vaan een groot kampvuur. Desondanks was ook dit gebeuren zeer geslaagd. De lokatie bleek uiterrmate geschikt omdat bij regenachtig weer voldoende schuilgelegenheid aanwezig was. Ca. 50 personen hebben zich tot in de kleine uurtjes vermaakt met een hapje en een drankje rondom de (gezellige) vuurkorf.

Beide aktiviteiten zijn voor een volgend jaar zeker weer voor herhaling vatbaar.

Aan de familie Provaas  een woord van dank voor het mogen gebruiken van hun accommodatie.

Kermisdonderdag

Ondanks de slechte weersomstandigheden is kermisdonderdag  een gelegenheid die voor zich spreekt. De fanfare- en buurtleden weten elkaar te vinden rondom de tap of in de tent. Tot middernacht wordt er gretig gebruik gemaakt van de aangeboden hapjes en drankjes. Drie sponsoren zorgden er deze keer weer voor de kosten van het geheel beperkt bleven voor de verenigingskas, terwijl ook de opbrengst van de “vrije gift” zeker niet verwaarloosd mag worden. Hopelijk volgend jaar beter weer. Ook dhr. W. Leunissen willen we hierbij bedanken voor het jaarlijkse gebruik van tuin en toiletgelegenheid.

Rommelmarkt

De rommelmarkt is wegens slechte weersomstandigheden niet kunnen doorgaaan. Door tijdige maatregelen treffen en tijdig iedereen hiervan in kennis stellen is de schade beperkt gebleven. In overleg met Nico Lucassen kunnen de spullen in diens garage blijven staan en zullen we de mogelijkheid tot het huren van deze garage later nader bekijken. De mogelijke alternatieve datum waarop we de markt laten doorgaan zal 15 juli 2012 zijn.

Busreis

Evenals ieder jaar zouden we weer samen met buurtver. Klein Haasdal een busreisje maken. De havenstad Rotterdam was aangewezen als reisdoel.

Ten gevolge van het overlijden van mevr. Odile Schneiders-Provaas is de busreis niet doorgegaan.

Buurtfeest: wandeltocht en BBQ

Evenals voorheen was dit  ook dit jaar weer een gezellige bijeenkomst, doch vanwege de slechte weersomstandigheden was het vrij snel afgelopen en waren de deelnemers vroeg naar huis. Een optie voor volgend jaar is mogelijk om een uurtje eerder te beginnen met de wandeling en aansluitend de bbq.

De aangeboden hulp door derden (leden) was dit jaar meer dan voldoende. Hier moeten we  volgende keer wel een iets meer stucturerend beleid voeren.

Verder kunnen we zeggen dat we  ook dit jaar weer , behoudens de slechte weersomstandigheden, een gezellig buurtfeest hadden en bedanken we tevens de fam. Stassen voor het mogen gebruik maken van hun accommodatie.

St. Hubertusviering

Zoals vanouds werd ook dit jaar de jaarlijkse St. Hubertusviering weer bezocht door veel buurtbewoners doch ook door veel mensen van elders. De jagersvereniging zorgde weer voor de Hubertusbroodjes. Een jaarlijkse traditie die we zeker, ook in de toekomst, dienen te koesteren.

Kerstfeest

Geen kerstfeest zonder versiering van de kapel. Dit gebeurde op 10 december. Een kerstboom werd dit jaar geleverd door A. Lemmens (€ 15,–). Een perfecte boom waarin de versiering moeiteloos werd aangebracht en in een mum van tijd was het jaarlijkse karwei geklaard. De door opperkok Hans bereide soep werd met veel smaak verorberd en gaf kracht tot werken, vandaar dat alles zo soepel verliep. De complete  kerstgroep kwam dit jaar uit de collectie van meneer pastoor.

Op zondag 18 december was de jaarlijkse kerstbrunch in het gemeenschapshuis: 71 volwassenen en 24 kinderen genoten van een heerlijke  maaltijd, verzorgd door “De Auw Stoof”.  Een pluimpje hiervoor!!!!!!!! Nadat iedereen zijn innerlijke mens had versterkt werd het kienspel tevoorschijn gehaald. Hierop had menigeen gewacht: dit behoort inmiddels bij de jaarlijkse kerstbrunch. Met veel enthousiasme en hilariteit werd door groot en klein aan dit gokspel deelgenomen en gestreden voor de prijzen. Voordat men het wist was de gezellige middag voorbij en behoorde de laatste aktiviteit van 2011 tot het verleden.

Ook mogen we met kerstmis onze oudere buurtgenoten niet vergeten. Voor de  17 80+ers was er een kerstpakket samengesteld vant regionale producten uit het assortiment van “de Auw Stoof”, hetgeen bij iedereen goed in de smaak viel.

Dit was een kort verslag van de aktiviteiten en festiviteiten die het afgelopen jaar plaats vonden. Laten we er ook in de toekomst voor zorgen dat we als buurtvereniging dergelijke bijeenkomsten blijven organiseren hetgeen de gezelligheid en de saamhorigheid onder onze buurtleden alleen maar ten goede komst.

De secretaris,

L. Hambeukers.

Jaarverslag 2010

Het verenigingsjaar 2010 is weer voorbij. Het jaar waarin we ons 40 jarig bestaansfeest vierden met één aktiviteit  waar de hele buurt bij betrokken werd en waar nog vele jaren over gepraat zal worden: het Hazeler Paorte Fieës!!!

In 2010 bestond onze vereniging uit 129 leden/lidgezinnen. Een zestal nieuwe personen zagen voor het eerst het levenslicht. Tevens werd ons ledenbestand aangevuld met een bijzonder lid, komende uit aziatische oorden: Sunny Vankan.

Gelukkig hadden we dit jaar geen overlijden te betreuren.

4 kinderen deden hun Eerste H. Communie.

Dat de vergrijzing ook in onze buurt toeslaat is niet te ontkennen: 17 personen van boven 80 jarige leeftijd zijn momenteel in ons ledenbestand opgenomen.

De bestuursleden brachten 13 x een bezoek aan een zieke, terwijl 2 recepties werden bezocht.

Het secretariaat ontving 26 ingekomen stukken, terwijl er een vrij drukke correspondentie werd gevoerd, met name ten behoeven van de organisatie van het Hazeler Paorte Fieës.

De kascontrole commissie bestond uit Judy Kuipers-Janssen en Nico Hautvast, terwijl onze vereniging in de Parochieraad werd vertegenwoordigd door F. Dreesen-Kuijpers en M.Timmers.

Aktiviteiten 2010

Karnaval

De eerste aktiviteit in het nieuwe jaar is karnaval.

Op uitnodiging werd de prinsenreceptie door twee bestuursleden bezocht.

Voor het eerst sinds jaren manifesteerde onze buurtvereniging zich weer eens in de karnavalsoptocht. Vooruitlopend op het naderend “Poortenfeest”  trokken een aantal leden een nagemaakte boerderijpoort met zich mee waarbij ze –op ludieke wijze verkleed– iedereen uitnodigden om op 16 mei. a.s. het Hazeler Paorte Fieës te komen bezoeken.

Mogelijk is dit ook weer een aanzet voor deelname in de toekomst.

Besloten wordt om dit het  volgend jaar opnieuw tijdig te promoten zodat er mogelijk in de toekomst weer door de buurtvereniging aan de karnavalsoptocht wordt deelgenomen.

Jaarvergadering

De jaarvergadering werd dit jaar door uitzonderlijk veel leden bezocht: 47 leden en 7 bestuursleden. De reden hiervan was vermoedelijk gelegen in het feit dat na deze vergadering een presentatie omtrent het komende Hazeler Paorte Fieës zou plaats vinden.  Nadat de secretaris zijn notulen van de vorige vergadering en het  jaarverslag had voorgelezen volgde een zeer duidelijke presentatie van de penningmeester waarin deze de financiële positie van de vereniging gedurende het afgelopen jaar duidelijk maakte. Tijdens de rondvraag werden nog enkele (bruikbare) suggesties door de leden gedaan.

Na afloop werd er een duidelijke uitleg gegeven omtrent het komende Hazeler Paorte Fieës.

Dit is een van de festiviteiten die gehouden wordt in het kader van het 40 jarig bestaansfeest.

Paasontbijt

Het aantal deelnemers bedroeg dit jaar  90. De aanvangstijd was op verzoek van mevr. M. Stassen vervroegd naar 09.00 uur, hetgeen achteraf perfect bleek, m.n. voor de mensen die alsnog naar de kerk wilden. Volgend jaar moeten we weer eens aandacht besteden aan het paas-eieren-rapen voor de jeugd. Het aantal kleine kinderen stijgt weer zodat het weer leuk is het eieren-rapen weer in te voeren.

Het is steeds weer een gezellige belevenis die we zeker moeten koesteren, gelet op de vele positieve reacties van de leden. Ook omtrent het aangeboden buffet, door eigen bestuursleden verzorgd,  waren slechts positieve geluiden te horen.

Hazeler Paorte Fieës

In het kader van ons 40 jarig bestaansfeest werd twee jaar geleden besloten om een aktiviteit te organiseren waar Groot Haasdal mee bekend diende te worden. Dit feest werd op 16 mei. jl gehouden.

Een evenement dat door heel Zuid Limburg werd bekend gemaakt.Vele bezoekers van heinde en verre waren dan ook aanwezig. Dit alles werd gearrangeerd door de leden van onze buurtvereniging. Uit bijna elk gezin waren er wel enkele personen die zich met de organisatie en de uitvoering bezig hielden. Hieruit bleek dat de saamhorigheid van onze buurt bij het organiseren van evenementen ongekend hoog is.

Onder alle 19 poorten in Groot Haasdal en op diverse andere plaatsen vonden er bezienswaardige aktiviteiten plaats.

Ook werd er volop voor de gebruikelijke catering gezorgd, waar dan ook gretig gebruik van werd gemaakt.

Over het Hazeler Paorte Fieës zal nog jaren  worden gesproken en is zeker voor periodieke herhaling vatbaar.

De penningmeester zal omtrent de financiële afloop nog nader en verder uitweiden.

Kermisdonderdag

Nadat de fanfare haar jaarlijkse rondgang door de buurt met aansluitend een optreden voor de kapel had afgerond, trok iedereen naar de tuin van W. Leunissen, alwaar de fanfare nog eens optrad. Toen de voorzittter zijn welkomswoord had uitgesproken en een woord van dank aan de sponsoren, die 3 fusten bier beschikbaar stelden,  was het tijd voor een natje en een droogje.  Deze behoefte duurde in een gezellige sfeer voort tot in de kleine uurtjes. Het geheel was weer goed verzorgd, hetgeen mede bleek uit de opmerkingen van aanwezigen.

Toen we echter omstreeks 01.00 uur de vlaggen gingen strijken waren er 3 vlagen verdwenen waarvan er later 1 verbrand werd teruggevonden.. Ook de versierde laurierstruiken langs de ingang van de oprit lagen ondersteboven. De dag daarna bleek ook de kastanjeboom op het gazon achter de kapel te zijn vernield, en ook de  brievenbus van W. Leunissen was boven de grond afgebroken.

Besloten werd dat de leden van deze baldadigheid in kennis dienden te worden gesteld. Er werd een brief  opgesteld die  huis-aan-huis verspreid werd.

Ter voorkoming van dit soort baldadigheid zullen we in de toekomst de vlaggen vroegtijdig binnenhalen, en ook op de sluitingstijd gaan letten: na 24.00 uur geen fusten of flessen drank meer open maken en slechts verstrekken tot datgene wat nog in gebruik is, op is.

Buurtfeest 22 augustus

-Wandeltocht.

Vanaf de kapel vertrokken tientallen grote en kleine wandelaars voor de gebruikelijke zomerwandeling.

Omtrent de organisatie van de wandeltocht waren alleen maar positieve aanmerkingen. De gekozen wandelpaden waren voor iedereen goed begaanbaar. Het wandelen bevorderd de eetlust. Dit bleek na afloop: velen zochten reeds een plaats op voor de BBQ.

-De BBQ.

Een inmiddels traditie geworden evenement is de jaarlijkse buurt-barbeque op de Bokkenhof. Hier treffen zich veel buurtbewoners (buren) om op een Bourgondische wijze enkele uurtjes gezellig samen door te brengen.

De belangstelling tot medewerking door de leden is groeiende, waardoor voor de bestuursleden meer ruimte komt om zelf ook actief deel te nemen. Dit is een positieve vooruitgang!!!

Veel lof van de deelnemers omtrent de producten van de traiteur!!

Ondanks de slechte weersomstandigheden toch een gezellige avond waarover iedereen tevreden was. Dit concept  volgend jaar weer handhaven.

Een woord van dank aan de familie Stassen voor het jaarlijkse gebruik van hun accommodatie is zeker terecht.

Burendag op 25 september

’s Middags vond er een kinderactiviteit plaats op de boerderij van de fam. Provaas. Deelname: 29 kinderen en 9 ouders.

Een geweldig leuke middag. Alle kinderen waren in hun element. De grootste deelnemers werden tot “leiders” benoemd over de kleintjes. Dit was natuurlijk wat men wilde!! Verder verleenden diverse ouders hun medewerking. Na afloop: frites etc. van bij Linda.

‘s Avonds werd er een kampvuur ontstoken in het weiland.

Iedereen was welkom. Voor een hapje en drankje werd gezorgd. Alleen de koude temperatuur hadden we niet in de hand. Ondanks het slechte weer heerste er toch een gezellige sfeer rondom het vuur, die voor enkele deelnemers tot diep in de kleine uurtjes voortduurde.

Voor herhaling vatbaar alleen moeten we in de toekomst zorgen voor betere verlichting, en mogelijk op een beter tijdstip.

Ook de fam. Provaas willen we hierbij bedanken voor het mogen gebruik maken van hun weiland, hout en apparatuur.

Busreisje op 16 oktober

Gezamenlijk met buurtver. Klein Haasdal werd weer het jaarlijkse busreisje ondernomen. Dit jaar was de organisatie in onze handen. De reis voerde naar Millingen aan de Rijn, alwaar koffie met gebak werd genuttigd. Daarna een ritje met de “Zonnetrein” door de polder. De reis werd vervolgd door het Duitse Reichswald richting Kleve. Hier werd gedurende enkele uurtjes de tijd geboden om de stad te verkennen (te winkelen!!). Een mooie duitse stad met een historisch centrum.

Daarna werd de tocht voortgezet naar Montfort alwaar de inwendige mens werd versterkt. Een goed verzorgd diner was de afsluiting van de tocht waarvan alle deelnemers met volle teugen hebben genoten. Ook dit is weer voor herhaling vatbaar.

Het aantal deelnemers bedroeg: van Klein  Haasdal 19 en van Groot Haasdal 25 personen.

St. Hubertusviering

Op 3 november wordt aan de kapel de St. Hubertusmis opgedragen. Hier komen mensen van heinde en verre deelnemen aan de verering van de H. Hubertus. Dit jaar was het aantal deelnemers groter dan voorgaande jaren waaruit kan worden geconcludeerd dat dit gebeuren toch telkens weer bij velen aanspreekt.

Kerstbrunch op 12 december

De jaarlijkse kerstbrunch voldeed weer volledig aan alle verwachtingen. Daar het de afsluiting was van ons jubileumjaar was er gezorgd voor een verassing: een aantal artiesten zorgden voor persoonlijk vermaak voor de aanwezigen. Deze werden dan ook met veel bijval ontvangen. Ook het kienen sloeg zoals verwacht weer in: goede prijzen en een leuke bezigheid voor iedereen. Het aantal deelnemers bedroeg dit jaar 87 personen boven 12 jaar en 33 personen onder 12 jaar.

Er was vooral veel lof en enthousiasme van alle deelnemers over de goede kwaliteit van het buffet.

Kortom: de organisatie van de brunch is weer lonend gebleken en voor het volgend jaar voor herhaling vastbaar.

Zoals elk jaar werd ook dit jaar weer aandacht besteed aan de versiering van de kapel. Gezamenlijk, onder het genot van een heerlijke kop soep werd de kerstboom opgetuigd (afkomstig van R. Kuipers) en de kerststal in de kapel opgezet. Voor dit doel werden dit jaar  nieuwe lampjes aangeschaft (let-verlichting) waarmee we de kosten van elektriciteit aanzienlijk proberen te verminderen.

Ook de 80+ers werden dit jaar niet vergeten. Zij ontvingen allen een attentie.

Hiermee is het jaar 2010, ons gouden jubileumjaar, alweer ten einde. Laten we er gezamenlijk voor zorgen dat we ons volgende jubileum ook weer mogen vieren in dezelfde saamhorigheid en op dezelfde gezellige wijze!!!

De secretaris,

L. Hambeukers.