Jaarverslag 2017

Op grond van onze statuten dient de secretaris elk jaar weer een jaarverslag op te maken: een zo nauwkeurig mogelijke weergave waarin het jaarlijkse gebeuren, het wel en wee van de vereniging en haar leden over een bepaald jaar wordt beschreven.

Het verenigingsjaar 2017 ligt alweer enkele maanden achter ons doch er valt wel iets over te vertellen.

De buurtvereniging Groot Haasdal bestond op 31 dec. 2017 uit 132 leden/lidgezinnen, hetgeen inhoud dat 357 inwoners (volwassenen en kinderen) lid zijn.

Dit jaar werd een   gezin verblijd met geboorte van een zoon, 4 kinderen deden hun Eerste H. Communie en met Kerstmis hebben we 24 senioren, 80+ers,  een attentie bezorgd.

Bedroevend was het dat we dit jaar van  2 personen afscheid moesten nemen; mensen die we allen goed gekend hebben en ons dierbaar waren..

6 leden werden door een afvaardiging van het bestuur bezocht tijdens hun ziekteperiode, terwijl op 5 recepties door bestuursleden namens de buurtvereniging acte de présence werd gegeven.

In het bestuur hebben zich dit jaar geen wijzigingen voorgedaan en is het aantal leden op 8 gebleven.

Als kascontrolecommissie fungeerden Cor de Haan en Hub. Leblanc.

In de parochieraad werden we nog steeds vertegenwoordigd door de dames Flor. Dreessen en Margriet Timmers.

Op het secretariaat werden dit jaar 32  brieven ontvangen, terwijl er diverse brieven werden beantwoord en vergunningen werden aangevraagd.

Ten slotte kan nog worden vermeld dat we als bestuur 5 bestuursvergaderingen hebben gehouden en dat het Comité Hazeler Paorte Fieës 2020 reeds vele malen bij elkaar was ter voorbereiding van het komende Paorte Fieës.

Aktiviteiten 2017

Karnaval 27 februari.

Aan de uitnodiging van de CV De Taarbreuk werd gehoor gegeven en de receptie  werd door een afvaardiging van het bestuur bezocht.

T.b.v. karnaval werd een nieuwe straatversiering aangeschaft.: nieuwe vlaggetjes welke d.m.v. nieuwe standaards aan de straatlantaarnpalen worden bevestigd. Een mooie en praktische constructie. Een woord van dank aan de sponsoren: fa. Soons (houtwerk), dhr. L. Feuler (constructiewerk) en mevr. C. Okkerse (naaiwerk).

De karnavalsgroep van Groot Haasdal kwam ook dit jaar weer haar eer te na: eerste prijs. Geweldig, deze samenwerking en saamhorigheid. Proficiat!!!!

Paasontbijt 17 april.

Evenals voorgaande jaren was het paasontbijt tot volle tevredenheid van de aanwezigen. Door zelfwerkzaamheid een goed ingericht buffet!! Dit was vermoedelijk ons laatste feestje in het oude gemeenschapshuis.

Vooraf kon de jeugd zich uitleven bij het traditionele paaseieren-rapen.

Jubileumfeest van de heer pastoor 25 mei.

De werkzaamheden welke ons werden toebedeeld, t.w. het versieren van de Hoofdstraat en het plaatsen en ophalen van sierbomen op boerderij Printhagen, alsmede de bezetting van de bonnenverkoopplek, werden zonder problemen en/of opmerkingen uitgevoerd.

Enkele dagen voor de festiviteiten werd door een delegatie van ons bestuur aan de jubilaris een schilderij van Groot Haasdal, gemaakt door W. Provaas, aangeboden, in het bijzijn van de kunstenaar. Dhr pastoor was in zijn nopjes!! Na afloop van de festiviteiten hebben we dhr. Provaas en kleine attentie aangeboden voor de verrichte schilderwerkzaamheden.

Overigens mag wel gesteld worden dat het feest van dhr. pastoor geslaagd is en dat wij als buurtvereniging naar voldoening ons steentje hieraan hebben bijgedragen.

De processie 11 juni.

Op kermiszondag trok dit jaar de processie door onze buurt: een eeuwenoude traditie die gekoesterd dient te blijven en waarvoor we ook in de toekomst onze volle aandacht aan dienen te besteden. Het draaiboek omtrent de uit te voeren werkzaamheden was onze steun en alles liep perfect. Een woord van dank aan alle medewerkers die zorgden voor de versiering van de kapel en omgeving, het opzetten/afbreken van de straatversiering en de schilders die van tevoren de vlaggenpaaltjes en nieuw kleurtje hadden gegeven.

Dhr. P. Heuts en dhr.P. Soons hebben een attentie ontvangen voor het vele jaren opslaan van de processiepaaltjes/-betonvoeten en vlaggetjes.

Kermisdonderdag 15 juni.

Ook dit jaar bracht de fanfare op kermisdonderdag, na een rondgang door de buurt,  weer een mini-concert voor de kapel en in de tuin van W. Leunissen. Hierna volgde, zoals gebruikelijk, een gezellig samenzijn met de fanfare- en buurtleden onder het genot van een hapje en (natuurlijk) een drankje in genoemde tuin. Gezellig was het wel, maar het lijkt erop dat het aantal aanwezige  buurtleden jaarlijks minder wordt. Oorzaak?????

Jeugdaktiviteit/ kampvuur 1 juli.

Ondanks het slechte weer hebben veel jeugdige buurtleden zich op de boerderij van de fam. Provaas zich uitstekend vermaakt. Een woord van dank aan genoemde familie voor het jaarlijks beschikbaar stellen van hun accommodatie is zeker op zijn plaats.

Het geplande kampvuur is niet doorgegaan wegens en andere festiviteit in de buurt, waarbij veel buurtleden uitgenodigd waren. Het resterend aantal deelnemers zou te gering zijn voor het organiseren van een kampvuur.

Het buurtfeest: wandeltocht en BBQ 2 september

Zoals elk jaar weer een aktiviteit die bij iedereen in de smaak valt en als zodanig altijd slaagt. Ook de positieve ervaring dat het buurtfeest dit jaar op zaterdag werd gehouden geeft ons aanleiding dit het volgend jaar weer zo te doen.

De wandeltocht was leuk, op moderne wijze opgezet.

Bestuurs-uitje 23 september.

Een goed georganiseerd en zeer geslaagd uitstapje mag dit wel genoemd worden. Zeker met de onverwachte attractie: een bezoek aan het oorlogsmuseum te Beek. Een belevenis apart!! Na afloop hiervan hebben we nog enkele uurtjes gezamenlijk doorgebracht met een hapje en drankje bij de fam. Roks.

St. Hubertusviering 3 nov.

Zoals vanouds wordt op 3 nov. bij de kapel een H. Mis opgedragen .

Er waren  veel meer aanwezigen dan vorig jaar, mogelijk door het goede weer.

Een jaarlijks terugkerende traditie, eeuwenoud,  die zeer zeker gekoesterd dient te worden.

Kerstmis 2017.

Versieren kerstboom en kapel 9 december.

Om 10.00 uur werd gestart met het planten en versieren van een prachtige kerstboom die we de vorige week bij Roger Peeters uit de tuin gekapt hadden. Met de  verrijker van Jan Roks was het plaatsen van de boom zo gepiept en na een half uurtje was ook de verlichting aangebracht. Dit jaar hadden de dames gezorgd voor grote kerstballen en ook deze werden in de boom bevestigd. Prachtig!

Ondertussen werd in de kapel de  kerststal opgezet en rondom de lichtversiering aangebracht. En toen was het tijd voor de gebruikelijke kop soep en een borreltje.

Bezoek 80+ers.

Met Kerstmis worden in onze buurtvereniging ook onze oudjes niet vergeten. Alle personen boven de 80 jaar (dit waren er inmiddels 24) ontvangen een kerst-attentie die door de bestuursleden aan huis wordt bezorgd.

Kerstbrunch 10 december.

In het nieuwe gemeenschapshuis werd de jaarlijkse kerstbrunch gehouden. Ons eerste feestje in de nieuwe accommodatie .Ondanks de slechte weersomstandigheden veel deelnemers: 15 kinderen en 65 volwassenen.

De accommodatie was goed, de kinderen hadden veel ruimte om te spelen, en ook de traiteur had zijn beste beentje voorgezet. Iedereen tevreden. Na het eten was het tijd voor het traditionele kienspel, waaraan groot en klein meedeed. Na zes ronden gespeeld te hebben viel de poedelprijs ten deel aan Flor Dreessen, die deze dan ook het hele jaar aan haar voordeur behoort te hangen.

Omstreeks 17.00 uur vertrok iedereen voldaan en tevreden huiswaarts.

Hiermee is ons verenigingsjaar 2017 voorbij. Een woord van dank aan allen die door welke medewerking ook het  mogelijk hebben gemaakt om de geplande aktiviteiten goed te kunnen uitvoeren.

Als we terugkijken naar de grote deelname door de leden aan onze aktiviteiten en naar de prachtige prestaties die bv. De karnavalsgroep uit Groot Haasdal p reeds enkel jaren neerzet in de vorm van een saamhorig optreden tijdens de karnavalsoptocht mogen we gerust stellen dat we aan de in de statuten genoemde doelstelling: het bevorderen van het sociale leefmillieu reeds vele jaren zijn tegemoet gekomen

Laten we zo doorgaan!!

Groot Haasdal, 19 maart 2018.

De secetaris,

L. Hambeukers

Eén antwoord op “Jaarverslag 2017”

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.