Jaarverslag 2012

Een jaarverslag is een zo nauwkeurig mogelijke weergave waarin het jaarlijkse gebeuren, het wel en wee van een vereniging en haar leden over een bepaald jaar wordt beschreven.

Het verenigingsjaar 2012 ligt alweer enkele maanden achter ons doch er valt wel iets over te vertellen.

De buurtvereniging Groot Haasdal bestond op 31 dec. 2012 uit 132 leden/lidgezinnen, hetgeen inhoud dat 366 inwoners (volwassenen en kinderen) lid zijn.

Dit jaar werd een 2 tal gezinnen verblijd met geboorte van een zoon/dochter, 2 kinderen deden hun Eerste H. Communie en met Kerstmis hebben we 18 senioren, 80+ers,  een attentie bezorgd.

Bedroevend was het dat we dit jaar van 1 persoon afscheid moesten nemen; een personen die we allen goed gekend hebben en ons dierbaar was..

6 leden werden door een afvaardiging van het bestuur bezocht tijdens hun ziekteperiode, terwijl op 4 recepties door bestuursleden namens de buurtvereniging acte de présence werd gegeven.

In het bestuur hebben zich dit jaar geen wijzigingen voorgedaan en is het aantal leden op 7 gebleven.

Als kascontrolecommissie fungeerden Margriet Timmers en Brigitte van Weersch.

In de parochieraad werden we nog steeds vertegenwoordigd door de dames Flor. Dreessen en Margriet Timmers.

Met uitzondering van de vergunnings-aanvragen voor de diverse gehouden aktiviteiten werden dit jaar op het secretariaat dit jaar 35  brieven ontvangen.

Aktiviteiten 2012

Het jaar 2012  begon op 1 januari met het bezoek aan de jaarlijkse nieuwjaarsreceptie in het gemeenschapshuis. Een kleine afvaardiging van ons bestuur had enkele uurtjes vrij gemaakt om op deze receptie aanwezig te zijn.

Karnaval 20 februari

De karnavalsgroep heeft dit jaar weer een prachtige prestatie verricht en de deelname in de optocht mag dan ook zeer geslaagd genoemd worden. Een prachtige groep met een complete wagen!!!! Een pluimpje voor het bouwteam en de naaisters van de kleding. Iedereen heeft zijn aandeel en zijn eigen rol in dit gebeuren meer dan perfect uitgevoerd. Ook een woord van dank aan de fam. Provaas voor het mogen gebruiken van de (verwarmde) accommodatie.

Paasontbijt 9 april

Vanwege de slechte weersomstandigheden hebben we het noodscenario in werking moeten stellen en het paas-eieren-rapen binnenshuis moeten doen in het gemeenschapshuis. Desondanks vonden de kinderen het leuk, en daar gaat het om. Na afloop van het eieren-rapen genoot iedereen van een goed verzorgd paas-ontbijt en werd er nog enkele uurtjes gezellig samen doorgebracht in een ontspannen paas-sfeertje. Ook dit gebeuren kunnen we weer op de lijst van “te herhalen evenementen” plaatsen!!!

Kermisdonderdag 7 juni

Zoals gebruikelijk werd onze buurt weer bezocht door de fanfare die op het pleintje voor de kapel haar jaarlijks optreden verzorgde, waarrna dit nog eens herhaald werd in de tuin van W. Leunissen. Hierna was het tijd voor een hapje en een drankje. Een goed verzorgd feestje, echter jammer van de (gebruikelijke) regenbuien. Door  de tactische opstelling van de tenten konden we de hinder hiervan tot een minimum beperken, maar desondanks kwam dit  de gezelligheid niet ten goede. Enkele sponsoren zorgden er voor dat de inwendige mens niets te kort kwam. Hopelijk kunnen we dit evenement nog jaren herhalen.

Jeugdaktiviteit/kampvuur 16 juni

Een groot aantal kinderen deed vol overgave mee aan dit gebeuren. Gelet op de geringe kosten en het enthousiasme van de jeugd zeker een evenement om volgend jaar weer te organiseren.
De oplopende leeftijd van de jeugd is echter zodanig dat volgend jaar uitgebreider kan worden georganiseerd.De weersomstandigheden waren ’s avonds tijdens het kampvuur zo slecht dat uitwijken naar de loods noodzakelijk was. Een goed alternatief, doch de slechte weersomstandigheden waren er ook de oorzaak van de opkomst van publiek minder was.

Rommelmarkt 15 juli

Het is bijna een vanzelfsprekendheid geworden: wanneer wij iets organiseren is het slecht weer. Ook tijdens de rommelmarkt werden we meerdere malen overspoelt met hemelwater, hetgeen niet bevorderlijk was voor de publieke belangstelling m.n. voor de inwoners van ons dorp. Desondanks mogen we over publieke belangstelling van kopers niet mopperen, mede door de perfect gevoerde PR in kranten en op TV. De kramen waren nog nauwelijks opgezet of de eerste kopers dienden zich al aan, en dat heeft de hele dag zo doorgegaan. De telkens nieuwe aanvoer van goederen bleef het publiek trekken. Het resultaat was uiteindelijk dat meer dan 80% van onze opgespaarde en te koop aangeboden goederen verkocht werden en dat ook over  de verkoop van koffie/frisdrank met vla niet te klagen viel. Volgens de berekeningen van de penningmeester mogen we desondanks toch  spreken van een “ financieel winstpakkertje”.

BBQ/wandeling 26 augustus

Weer slecht weer!!!!! Vandaar dat we van de Bockhof zijn verhuisd naar de loods bij de fam. Provaas. Dit blijkt ook een goede lokatie, waar iets meer flexibiliteit mogelijk is bij diverse weersomstandigheden. Mogelijk ook voor de toekomst, waarover we echter eerst de fam.Stassen moeten informeren. Vele jaren hebben we kunnen profiteren van hun accomodatie en daar moeten we hun dan ook dankbaar voor zijn.Aan de BBQ hadden zich 38 kinderen en 80 volwassenen opgegeven. De vroegere begintijd van de bbq. was beter gepland waardoor de etenstijd vervroegd werd en meer tijd overbleef voor andere gezelligheid. Ook een pluimpje voor de DJ is zeker op zijn plaats. Ook waren de weersomstandigheden er debet aan dat de wandeltocht, waaraan zich 22 kinderen en 48 volwassenen hadden opgegeven, ontaarde in een moddertocht waaraan dan ook niet veel leden deelnemen. Organisatorisch was alles goed verzorgd doch we zijn voornamelijk van het weer afhankelijk om alles goed te laten slagen.

Uitstapje Floriade 6 september

Het uitstapje was goed bedoeld, doch het aantal deelnemers was eigenlijk te weinig. Slechts 30 personen van de gezamenlijke buurtverenigingen Groot en Klein Haasdal hadden zich aangemeld. Veel mensen hebben op eigen gelegenheid de Floriade een of meerdere keren bezocht en  daardoor was deelname aan ons tochtje niet meer interessant. De volgende keer dient tevens te worden vermeld in het rondschrijven dat de tocht bedoeld is voor alle leden en niet alleen voor 55+ers.

St. Hubertusviering 3 november

Ondanks de ook nu weer zeer slechte weersomstandigheden waren toch ca. 200 deelnemers aanwezig voor het bijwonen van de H. Mis die werd opgeluisterd door de St. Hubertushoorns van de fanfare. Er waren veel positieve reacties op de versiering van de kapel.  Een evenement dat jaarlijks terugkeert en waaraan ook de Jagervereniging haar bijdrage levert door de verzorging van de St. Hubertusbroodjes.

Kerstfeest 2012

Versieren van de kapel op 10 december.

Zoals ieder jaar weer werd door de bestuursleden de kapel versierd en werd de gebruikelijke kerstboom gepland en opgetuigd.

Deze ceremonie gaat al jaren gepaard met het nuttigen van een of meer borden soep, op toerbeurt gemaakt door een der bestuursleden. Dit jaar was het Trudy, die ervoor moest zorgen en die zich dan ook niet onbetuigd liet: twee soorten soep werden opgediend. Daarna werd de fles Jägermeister aangesproken en kon men er weer een tijdje tegen.

De versiering van de kapel, alsmede de nieuwe beeldengroep werden dit jaar door veel bezoekers, die aan de kerststallenwandeling deelnamen, bewonderd. Jammer dat we nog al wat last hadden van kortsluiting in de kerstboom: mogelijk dat we volgend jaar de verlichting vooraf eens goed moeten controleren en eventueel vernieuwen.

De kerstbrunch op 18 december.

Ieder jaar weer, enkele dagen voor Kerstmis, wordt er in het gemeenschapshuis een buurtbrunch gehouden waaraan veel buurtbewoners deelnemen. Dit jaar 75 volwassenen en 31 kinderen. Opvallend is dat aan dit evenement veel jonge gezinnen deelnemen; ouders die met hun kinderen gezamenlijk aan een grote tafel gezeten, genieten van de maaltijd en de kinderen naar hartenlust samen kunnen spelen. Dit is pas goed voor de saamhorigheid van onze buurtbewoners en voor de toekomst. In de bibliotheek werden enkele kinderfilms gedraaid, en met een tafelvoetbalspel en een sjoelbak wist de jeugd zich wel te vermaken. De bibliotheek bleek een goede lokatie daar de ouders goed zicht hadden op het wel en wee van hun kinderen.

Omtrent de door de traiteur ter tafel gebrachte etenswaren niets dan lof; iedereen was ervan onder de indruk en men liet het zich dan ook goed smaken. Een pluimpje voor de traiteur.

En last but not least: het kienspel. Ook een jaarlijks terugkomend gebeuren waaraan iedereen, groot en klein, deelneemt en een niet weg te denken element vormt van het hele middagprogramma. Er waren weer  leuke, geschonken prijzen te winnen, doch het deelnemen aan het spel is voor menigeen voornamer dan het winnen. Terwijl de spanning te snijden was en de omroeper zijn nummertjes door de zaal liet klinken, zat iedereen op het puntje van zijn stoel in afwachting van het gewenste resultaat.

Dan is de middag voorbij en gaat iedereen naar huis met een goede kerstgedachte, maar het voornaamste is dat onze buurtleden met hun buren gezamenlijk aan tafel hebben gezeten en een leuke middag hebben beleefd. Dat is Kerstfeest!!!!

Ook onze bejaarde leden hebben we niet vergeten. Alle 80+ers werden voor de Kerstdagen door de bestuursleden  bezocht en getrakteerd op een kerstpresentje.

Dit was een korte opsomming van de vele  gebeurtenissen die onze buurtleden doch vooral ook onze bestuursleden een heel jaar lang bezig houdt. Het is echter afgelopen jaar tekenend dat we bij alle aktiviteiten te maken hadden met slechte, natte weersomstandigheden, hetgeen niet bevorderlijk was voor de deelname en de gezelligheid. Toch laten we ons daardoor niet uit het vel slaan en hopen we komend jaar weer een aktiviteitenprogramma af te kunnen werken waarbij de weergoden ons dan wel goedgezind zijn.

De secretaris.

L. Hambeukers.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.