Jaarverslag 2019

Het verenigingsjaar 2019 is voorbij en de secretaris heeft aan zijn verplichtingen voldaan door het schrijven van zijn jaarverslag.

Terugkijkend op het afgelopen jaar is iedereen het er wel mee eens dat dit geen turbulent jaar is geweest. We hebben alle geplande aktiviteitein kunnen uitvoeren. Er is zelfs een toevoeging geweest: de deelname aan de dorpskwis “Boerenverstand” tijdens het gebruikelijke buurtfeest in augustus.

Onze vereniging bestond in 2019 uit 127 leden/lidgezinnen hetgeen betekend dat het totale bestand  349 leden telt.

Afgelopen jaar hebben we van 3 leden afscheid moeten nemen (Jan Vankan, Lucien Stassen en Annie Lemmens-Eyssen). Tevens werden er 5 H. Missen voor overleden leden besteld.

5 kinderen deden hun eerste H. Communie (Esmee Soons, Lars Grond, Cas Sliepen, Aaron Kuipers en Sjors Delnoij).

Het aantal 80+ers bestond uit 4 koppels en 18 singles, Totaal 26 personen.

Door het bestuur werden 5 ziekenbezoeken gebracht en 5 recepties bezocht. 

Op het secretariaat ontvingen we 22 brieven . Tevens werd diverse malen contact opgenomen met de gemeente omtrent vergunningen en subsidie.

Aktiviteiten 2019

Nieuwjaarstreffen 5 januari

Voor de eerste keer organiseerden we dit jaar, in plaats van de traditionele kerst-brunch, een nieuwjaarstreffen. Een bijeenkomst in de namiddag/avond op zaterdag 5 januari vanaf 17.00 uur waarbij alle leden elkaar hun nieuwjaarswensen konden overbrengen en waar getoost werd op het nieuwe jaar. Tijdens een leuke spellenmiddag/avond waaraan jong en oud deelnam was er ook tijd voor een natje en een droogje. Een  friture-wagen stond gereed om aan ieders wensen te voldoen. Veel goede reacties werden ontvangen omtrent de kwaliteit van de frites en snacks. De hele middag verliep in een ongedwongen sfeer voor jong en oud waarbij de voorziene saamhorigheid hoogtij vierde.

Omstreeks 22.00 uur ging iedereen in volle tevredenheid huiswaarts en zo kwam er een einde aan een gezellige middag/avond en tevens onze eerste aktiviteit in het nieuwe jaar in een nieuw jasje. Deze formule was geslaagd bevonden en voor herhaling vatbaar.

Algemene ledenvergadering 26 maart

De alg. ledenvergadering werd dit jaar gehouden in een andere locatie dan we gewend waren. De firma New Energy Systems had ons deze locatie aangeboden en met 28 personen hebben we van deze gelegenheid gebruik gemaakt. .

Bloemschikken 28 maart

Een zeer gezellige en leerzame avond voor iedereen,  onder leiding van Julie Groteclaes, die veel moeite heeft gedaan aan de voorbereidingen en perfecte uitleg. Alle deelnemers gingen dan ook trots met door hun zelf gemaakte werkstuk huiswaarts.

Paasontbijt 22 april

Het paasontbijt was zeer goed verzorgd.  Veel leden schoven, nadat de jeugd de paaseieren geraapt hadden, aan aan een goed verzorgd ontbijt-buffet. De keuze was voor elk wat wils. Hiervan werd dan ook gretig gebruik gemaakt. Het paasontbijt is slechts van korte duur omdat veel aanwezigen naar de kerk moeten in verband met de kennismaking van  de communicantjes.

Desondanks een jaarlijks terugkerende gezellige aktiviteit die zeker gehandhaafd dient te blijven gelet op het jaarlijks aantal deelnemers.

Kermisdonderdag 20 juni

Mooi weer, druk bezochte avond, vooral veel jeugd. Dat waren de kenmerken van kermisdonderdag 2019. Evenals voorgaande jaren was het ook dit jaar weer een goed verzorgde avond en een leuke boel.

Nadat de fanfare haar traditionele rondgang had gemaakt, een mini-concert had verzorgd voor de kapel en in de tuin van dhr. W. Leunissen  werd er gezorgd voor een natje en een droogje en duurde de gezelligheid tot in de kleine uurtjes. Een woord van dank aan dhr. W. Leunissen  voor het jaarlijks gebruik van zijn tuin is zeker op zijn plaats.

Wandeling/buurtfeest 24 aug

Op 24 augustus werd de jaarlijkse wandeling met aansluitend het buurtfeest gehouden. Hieraan namen 75 personen boven 16 jaar en 22 personen beneden 16 jaar deel. De gebruikelijke BBQ werd dit jaar, bij wijze van proef, ook  in een ander jasje gestoken: het werd een Italiaans feestje met een aangepaste versiering en een echte pizza-wagen. Achteraf tot ieders volle tevredenheid. De nieuwe uitdaging was geslaagd. Rouleren met de reguliere BBQ kan in de toekomst nog altijd. 

Om 19.00 uur werd deelgenomen aan de dorpskwis ”Boerenverstand”. Velen hadden er  iets in te betekenen en de overige leden fungeerden als fans. Een gezellige bezigheid, doch eigenlijk mindert geschikt voor een bijeenkomst als de onze. Het originele karakter van het buurtfeest kwam hierdoor enigszins in het gedrang. Desondanks was iedereen in de ban van de kwis en de spanning steeg ten top.           

Kindermiddag/kampvuur 21 september

Op 21 sept. werd bij de fam. Provaas de jaarlijkse aktiviteit voor de jeugd gehouden. De hele namiddag vermaakten onze jeugdleden zich, onder begeleiding van en met behulp van enkele ouders, op een voortreffelijke en geconcentreerde manier. Gezamenlijk werden in het bos de attributen bij elkaar gesprokkeld voor het maken van  werkstukken. De resultaten van hun handwerk waren prachtig. De insecten kunnen volgende zomer genieten van het gebruik van de door de jeugd zelf gemaakte insectenhotels.

‘s Avonds kwamen veel leden bijeen, gezellig rond het kampvuur, om te genieten van een natje en een droogje, en sterke verhalen te vertellen.

Ook aan de familie Provaas mag zeker een dankwoord worden uitgesproken voor de vele malen per jaar dat we gebruik mogen maken van hun locatie.  

Viering St. Hubertus 3 nov

Op 3 november vond de jaarlijks gebruikelijke verering van St Hubertus in de kapel plaats. Daar deze datum op een zondag viel werd er een hoogmis opgedragen. Deze mis werd opgeluisterd door het kerkelijk zangkoor en een ensemble van hoornblazers uit de fanfare.

Er was een goede opkomst van kerkgangers, niet alleen buurtleden doch ook veel mensen uit de hele omgeving vierden de H Mis mee.

De viering van St. Hubertus is en zeer oude traditie en dient in de toekomst gekoesterd te blijven.

Bestuursuitje 23 nov

Jaarlijks maakt het bestuur een uitstapje, dat georganiseerd wordt door 2 bestuursleden. Dit jaar hadden Ronald Kuipers en Leon Dols de organisatie in handen en het moet gezegd worden: niet onverdienstelijk. 

Op een parkeerplaats te Maastricht werden de auto’s achtergelaten en te voet door de binnenstad naar de  voormalige bierbrouwerij Bos in de Wijckerbrugstraat om deze te bezichtigen. Een zeer leuke rondleiding door de oude brouwerij, met aansluitend de gebruikelijke proeverij, waren het eerste deel van de middagtocht. Daarna voerde de tocht naar Meerssen waar we in de Proosdij op de Markt de rest van de avond doorbrachten onder het genot van een heerlijk diner en natuurlijk de nodige drankjes. Thuis gekomen mogen we wel stellen dat het een goed verzorgd uitje was, voor herhaling vatbaar.

Kerstmis 2019

Een jaarlijks terugkomend aktiviteit, met name voor het bestuur, is het opzetten en optuigen van de kerstboom voor de kapel en het inrichten van de kerststel in de kapel. Dit jaar was de kerstboom, in vergelijking met vorige jaren, iets kleiner maar daarom niet minder mooi. Terwijl de dames bestuursleden zich ontfermen over de kerststal zorgen de heren bestuursleden voor de verlichting van boom en kapel. Ter versterking van de krachten en eventueel ook tegen de kou natuurlijk een heerlijk kop soep: dit hoort er ook bij.

Ook onze oudere generatie buurtleden, de 80+ers. worden met  Kerstmis niet vergeten. Om te tonen dat ze er nog steeds bij horen, worden ze enkele dagen voor kerst thuis bezocht en krijgen ze een kleinigheidje aangeboden als gebaar voor hun lidmaatschap.

Dit was een weergave van het verenigingsleven van onze buurtvereniging in 2019. Het jaar 2019 is voorbij en we staan aan het begin van een nieuw jaar: het 50 jarig  bestaansjubileum van onze buurtvereniging.  Als we op deze wijze voortgaan, in goede samenwerking en onderlinge verstandhouding, dan zullen we hopelijk nog veel jaren deze aktiviteiten kunnen organiseren.

Dames en heren,

Dit was tevens mijn laatste jaarverslag . Er is een tijd van komen en een tijd van gaan en voor mij is de tijd van gaan – met pijn in het hart –  thans gekomen. Na ongeveer 25 jaar is het goed geweest.

Ik hoop, en weet het wel bijna zeker, dat de huidige en de toekomstige bestuursleden het cultureel erfgoed van Groot Haasdal in de toekomst zullen behouden en onderhouden, de huidige tradities zullen blijven koesteren en er alles voor zullen doen om de  onderlinge saamhorigheid op peil te houden.

Ten slotte wens ik mijn opvolger-secretaris evenveel plezier en voldoening als ikzelf heb beleeft bij de uitvoering van zijn nieuwe werkzaamheden voor de buurtvereniging Groot Haasdal.

Groot Haasdal,  2020

De secretaris,

L. Hambeukers

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.