Jaarverslag 2011

Het verenigingsjaar 2011 is weer voorbij. Een jaar waarin weinig spectaculaire  zaken aan de orde waren. Te vermelden valt echter dat er  een tweetal evenementen wegens onvoorziene omstandigheden niet konden doorgaan.

In 2011 bestond onze vereniging uit 130 leden/lidgezinnen. Een tweetal nieuwe personen zagen voor het eerst het levenslicht. Tevens werd ons ledenbestand aangevuld met een bijzonder lid, komende uit aziatische oorden: Quinn van Weersch.

4 kinderen deden hun Eerste H. Communie.

Helaas hebben we uit ons ledenbestand  van 1 persoon voorgoed afscheid moeten nemen.

Dat de vergrijzing ook in onze buurt toeslaat is niet te ontkennen: 17 personen van boven 80 jarige leeftijd zijn momenteel in ons ledenbestand opgenomen.

De bestuursleden brachten 5 x een bezoek aan een zieke, terwijl 1 receptie werd bezocht.

Het secretariaat ontving 22 ingekomen stukken, terwijl er een vrij drukke correspondentie werd gevoerd met gemeente omtrent o.a. de bank aan de Kleverberg en de aankoop van het kruisbeeld aan de Kleverberg.

De kascontrole commissie bestond uit Judy Kuipers-Janssen en Brigitte van Weersch, terwijl onze vereniging in de Parochieraad werd vertegenwoordigd door F. Dreesen-Kuijpers en M.Timmers.

Aktiviteiten 2011

Karnaval

De jubileumreceptie waarvan een uitnodiging werd ontvangen, werd bezocht door een afvaardiging van het bestuur.

Dit jaar werd ook weer deelgenomen aan de karnavalsoptocht. Een prachtige groep waarvan in goede samenwerking de wagen en de kleding door eigen leden werd ontworpen en gemaakt. Dit resulteerde in een eerste prijs. Dit geeft nieuwe animo voor de toekomst. Een bloemetje voor Nico Hautvast (geluidsinstallatie) en Roger Peters (werkplaats) is wel op zijn  plaats. De kleding zal volgend jaar worden verkocht.

Paasontbijt

Ook het jaarlijks paasontbijt is weer voorbij. Terwijl de voorzitter vanuit zijn vakantieverblijf (bij de Paus) in Rome iedereen een zalig Paasfeest toewenste zaten 56 volwassen en 15 kinderen rond een voortreffelijk paasontbijt. Vooraf hadden de ouders met 15 kinderen bij de fam. Eijssen in de tuin de paaseieren geraapt. Na enkele jaren was dit weer eens een geslaagd gebeuren. We moeten de fam. Eijssen dan ook bedanken voor het mogen gebruiken van hun tuin voor deze gelegenheid.

Resumerend kunnen we stellen dat ook het paasontbijt dit jaar weer een geslaagd en gezellig evenement was en voor herhaling vatbaar.

Jeugdmiddag/kampvuur

De jeugdmiddag mag zeker geslaagd genoemd worden: 31 kleine kinderen hebben zich uitstekend vermaakt, aangemoedigd door bijna evenveel enthousiaste ouders. De aktiviteiten en spelletjes waren geheel aangepast aan de jeugdige leeftijd van de deelnemertjes.

Het kampvuur werd dit jaar gehouden op het erf van de boerderij in een grote vuurkorf omdat wegens de droogte  en brandgevaar van gemeentewege geen vergunning werd verleend voor het houden vaan een groot kampvuur. Desondanks was ook dit gebeuren zeer geslaagd. De lokatie bleek uiterrmate geschikt omdat bij regenachtig weer voldoende schuilgelegenheid aanwezig was. Ca. 50 personen hebben zich tot in de kleine uurtjes vermaakt met een hapje en een drankje rondom de (gezellige) vuurkorf.

Beide aktiviteiten zijn voor een volgend jaar zeker weer voor herhaling vatbaar.

Aan de familie Provaas  een woord van dank voor het mogen gebruiken van hun accommodatie.

Kermisdonderdag

Ondanks de slechte weersomstandigheden is kermisdonderdag  een gelegenheid die voor zich spreekt. De fanfare- en buurtleden weten elkaar te vinden rondom de tap of in de tent. Tot middernacht wordt er gretig gebruik gemaakt van de aangeboden hapjes en drankjes. Drie sponsoren zorgden er deze keer weer voor de kosten van het geheel beperkt bleven voor de verenigingskas, terwijl ook de opbrengst van de “vrije gift” zeker niet verwaarloosd mag worden. Hopelijk volgend jaar beter weer. Ook dhr. W. Leunissen willen we hierbij bedanken voor het jaarlijkse gebruik van tuin en toiletgelegenheid.

Rommelmarkt

De rommelmarkt is wegens slechte weersomstandigheden niet kunnen doorgaaan. Door tijdige maatregelen treffen en tijdig iedereen hiervan in kennis stellen is de schade beperkt gebleven. In overleg met Nico Lucassen kunnen de spullen in diens garage blijven staan en zullen we de mogelijkheid tot het huren van deze garage later nader bekijken. De mogelijke alternatieve datum waarop we de markt laten doorgaan zal 15 juli 2012 zijn.

Busreis

Evenals ieder jaar zouden we weer samen met buurtver. Klein Haasdal een busreisje maken. De havenstad Rotterdam was aangewezen als reisdoel.

Ten gevolge van het overlijden van mevr. Odile Schneiders-Provaas is de busreis niet doorgegaan.

Buurtfeest: wandeltocht en BBQ

Evenals voorheen was dit  ook dit jaar weer een gezellige bijeenkomst, doch vanwege de slechte weersomstandigheden was het vrij snel afgelopen en waren de deelnemers vroeg naar huis. Een optie voor volgend jaar is mogelijk om een uurtje eerder te beginnen met de wandeling en aansluitend de bbq.

De aangeboden hulp door derden (leden) was dit jaar meer dan voldoende. Hier moeten we  volgende keer wel een iets meer stucturerend beleid voeren.

Verder kunnen we zeggen dat we  ook dit jaar weer , behoudens de slechte weersomstandigheden, een gezellig buurtfeest hadden en bedanken we tevens de fam. Stassen voor het mogen gebruik maken van hun accommodatie.

St. Hubertusviering

Zoals vanouds werd ook dit jaar de jaarlijkse St. Hubertusviering weer bezocht door veel buurtbewoners doch ook door veel mensen van elders. De jagersvereniging zorgde weer voor de Hubertusbroodjes. Een jaarlijkse traditie die we zeker, ook in de toekomst, dienen te koesteren.

Kerstfeest

Geen kerstfeest zonder versiering van de kapel. Dit gebeurde op 10 december. Een kerstboom werd dit jaar geleverd door A. Lemmens (€ 15,–). Een perfecte boom waarin de versiering moeiteloos werd aangebracht en in een mum van tijd was het jaarlijkse karwei geklaard. De door opperkok Hans bereide soep werd met veel smaak verorberd en gaf kracht tot werken, vandaar dat alles zo soepel verliep. De complete  kerstgroep kwam dit jaar uit de collectie van meneer pastoor.

Op zondag 18 december was de jaarlijkse kerstbrunch in het gemeenschapshuis: 71 volwassenen en 24 kinderen genoten van een heerlijke  maaltijd, verzorgd door “De Auw Stoof”.  Een pluimpje hiervoor!!!!!!!! Nadat iedereen zijn innerlijke mens had versterkt werd het kienspel tevoorschijn gehaald. Hierop had menigeen gewacht: dit behoort inmiddels bij de jaarlijkse kerstbrunch. Met veel enthousiasme en hilariteit werd door groot en klein aan dit gokspel deelgenomen en gestreden voor de prijzen. Voordat men het wist was de gezellige middag voorbij en behoorde de laatste aktiviteit van 2011 tot het verleden.

Ook mogen we met kerstmis onze oudere buurtgenoten niet vergeten. Voor de  17 80+ers was er een kerstpakket samengesteld vant regionale producten uit het assortiment van “de Auw Stoof”, hetgeen bij iedereen goed in de smaak viel.

Dit was een kort verslag van de aktiviteiten en festiviteiten die het afgelopen jaar plaats vonden. Laten we er ook in de toekomst voor zorgen dat we als buurtvereniging dergelijke bijeenkomsten blijven organiseren hetgeen de gezelligheid en de saamhorigheid onder onze buurtleden alleen maar ten goede komst.

De secretaris,

L. Hambeukers.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.