Jaarverslag 2006

Het jaar 2006 is voorbij en conform onze statuten dient aan het einde van een verenigingsjaar een verslag te worden gemaakt  waarin het wel en wee van het afgelopen jaar is vastgelegd..

Het jaar 2006 was een jaar dat zonder veel ophef  aan onze vereniging voorbij is gegaan, hetgeen ook door onderstaande cijfers wordt weergegeven:

In 2006 werden 2 kinderen geboren en deden 4 kinderen hun Eerste H. Communie.

Vóór de Kerstdagen bezochten we vijf 80+ers en boden hen een kleine attentie aan.

Doch niet alle leden bleven van verdriet gespaard: 1 overleden persoon viel er dit jaar te betreuren.

Ook onze zieken werden niet vergeten. Afgelopen jaar bezochten we 1 persoon op zijn ziekbed.

De kascontrole werd uitgevoerd door Petra Lacroix(die momenteel aftredend is) en door Saskia Lahaije.

In de Parochieraad is momenteel een afvaardiging van 2 personen van onze vereniging aanwezig. (Flor Dreessen en Margriet Timmers). Deze personen zijn soms verhinderd om de vergaderingen bij te wonen, vandaar de sollicitatie-oproep in de uitnodigingsbrief voor deze vergadering.

Op het secretariaat kwamen 21 brieven binnen en werden 4 brieven verzonden. Tevens vonden er nog enkele gesprekken plaats met gemeentelijke functionarissen, mn. Omtrent de eigendomsovername en onderhoud van de kapel.

De aktiviteiten die in het jaarprogramma 2006 in de vorige algemene ledenvergadering werden benoemd, werden allemaal uitgevoerd.

Aktiviteiten 2006.

Karnavalsviering

Om ook dit jaar weer de deelname door de buurtleden aan de karnavalsoptocht te stimuleren werd er op 23 januari een bijeenkomst gepland bij de fa. Phoenix en werden alle leden opgeroepen, voor zover hierin geïnteresseerd, om tijdens deze bijeenkomst hun deelname aan de optocht gestalte te geven.  Echter: niemand aanwezig!!!

Mogelijk dat dit volgend jaar meer respons oplevert.

Met de “Oud-prinsen” werd de afspraak gemaakt dat zij dit jaar, wegens gebrek aan een lokatie onzerzijds,  eventueel het oud-wieverbal  op de zaterdagavond voor karnaval konden organiseren en dat wij dit het volgende jaar weer terug overnemen indien we hiervoor weer een lokatie zouden hebben. Deze afspraak werd schriftelijk bevestigd.

Jaarvergadering 17 maart

In de lokatie waar 35 jaar geleden de buurtvereniging werd opgericht hebben we dit jaar weer onze jaarvergadering gehouden. De fam. Kallen bood ons deze gelegenheid en we hebben er dan ook dankbaar gebruik van gemaakt. De vergadering werd bezocht door 27 leden en er heerste dezelfde gezellige sfeer als vele jaren geleden. Mogelijk dat we bij een volgende gelegenheid weer gebruik kunnen/mogen maken van de voormalige café-acommodatie “bie d’n Theun”.

Een bloemetje en een woord van dank aan de fam. Kallen was  zeker op zijn plaats.

Paasontbijt op Paasmaandag

Ongeveer 70 personen namen weer deel aan het ontbijt, dat zeer goed verzorgd was.

Voor het eerst vond dit plaats in het gemeenschapshuis, hetgeen hiervoor goed in de smaak viel en daarvoor gezellig was ingericht.

Vooraf vond er een ochtenwandeling plaats. De start was bij de kapel. Tijdens deze wandeling konden de kinderen hun hart ophalen aan het paas-eieren-rapen. Van de 120 eieren die waren uitgelegd werden er 116 gevonden. Deze werden tijdens het ontbijt met veel smaak verorberd.

Ophalen rommel voor rommelmarkt 2007

Op 13 mei jl. werd de eerste rommel opgehaald voor de rommelmarkt 2007. Bij Nico Lucassen is een plekje gereserveerd waar alles kan  worden opgeslagen. Met de hoeveelheid die werd opgehaald is de opbergplaats al bijna gevuld. Op de kwaliteit van de opgehaalde spullen werd gelet zodat we niet alles al meteen naar het stort hoeven te brengen

Kermisdonderdag

Evenals voorgaande jaren was ook dit jaar Kermisdonderdag weer een geslaagd evenement. Zoals gebruikelijk trok de fanfare door onze buurt en werden er aan de kapel nog enkele  muziekstukken te gehore gebracht. Dit brengt sfeer!!!

In verband met te verwachten regenval hadden we dit jaar een tent geplaatst, geleend van de fanfare. Dit werd mn. door de oudere leden zeer op prijs gesteld. Hierdoor koelde het niet zo snel af en konden ze een uurtje langer blijven. Het aantal deelnemers was dit jaar echter beduidend minder dan voorheen, hetgeen ook merkbaar was aan de “inkomsten”. Deze werden overigens weer aangevuld door een tweetal sponsoren, hetgeen telkens weer welkome inkomsten zijn. Dank hiervoor aan de milde gevers.

Aan W. Leunissen werd als vergoeding voor het gebruik van woning/tuin een kleine geste aangeboden.

De viering van Kermisdonderdag is inmiddels een eeuwenoud gebruik en dient ook in de toekomst in ere gehouden en gevierd te worden.

Buurtfeest 19 en 20 augustus

Op 19 augustus was de eerste dag van het buurtfeest. Op deze dag vertrok om 12.30 uur de jeugd t/m de basissschoolleeftijd naar de Valkenier te Valkenburg. Diverse ouders zorgden zoals gebruikelijk voor het noodzakelijke vervoer. Op het einde van de middag werden de honger/dorst van de  kinderen gestild dmv. een traktatie op frites met snacks en een drankje. Zoals elk jaar weer is een bezoek aan de Valkenier een gelegenheid waar ze zich naar hartelust kunnen uitleven..

Ook 8 brugpiepers bezochte diverse Valkenburgse attracties. Ook zij vertrokken om 12.30 uur vanaf de kapel richting Valkenburg. Zij gingen echter  dan per fiets. Ook zij werden gedurende de middag getrakteerd op een natje en een droogje om de benodigde energie op pijl te houden.

Gelet op de grote deelname (21 kinderen en 8 brugpiepers)) en het amusement dat hen de hele middag bezig houdt is dit voor ons een bewijs dat we dit concept volgend jaar weer kunnen herhalen.

Op zondag  20 augustus was het de grote dag voor alle leden, groot en klein: de barbecue op de Bockenhof, voorafgegaan door de wandeltocht. Nog nooit deden er zoveel personen mee aan dit evenement. Al wandelend trokken 16 kinderen en 51 personen boven de 13 jaar door de velden vanaf de kapel richting Tervoors, gen Helle en Aalbeek richting de Bockhof. Onderweg op de pauzeplaats werd de gezelligheid verhoogd bij een kop koffie en een stuk cake.

Op de Bockhof aangekomen werd om 17.00 uur begonnen met de barbecue waaraan dit jaar 25 kinderen en 103 personen boven de 13 jaar deelnamen. De oudere leden amuseerden zich rondom de barbecue en de tap terwijl de jeugd hun energie kwijt kon op het sringkussen.

Toen laat op de avond iedereen huiswaarts trok kregen we van velen uitingen van tevredenheid te horen dat alles naar wens was verlopen.

Zoals vanouds was ook dit jaar weer het buurtfeest weer eens geslaagd en meer konden we ons als organisatoren niet wensen.

Dit alles zou echter niet realiseerbaar zijn zonder de hulp en de genegenheid van de fam. Stassen die belangeloos hun accommodatie aan ons beschikbaar stelde. Een woord van dank hiervoor mag in dit verhaal zeker niet ontbreken.

Busreis 28 oktober

In samenwerking met buurtver. Klein Haasdal werd ook dit jaar een busreisje georganiseerd. De organisatie viel deze keer te beurt aan onze vereniging. Om een geschikt reisdoel te vinden namen we contact op met de heer Knoors uit Grevenbicht. Deze adviseerde een reisje naar Diest, Zichem, Scherpenheuvel en Averbode.

Het aantal deelnemers van onze vereniging was 17 (incl. 3 bestuursleden).

Na koffie met vla te Diest bezochten we aldaar het eeuwenoude begijnenhof en maakten we een wandeling door het oude centrum van het stadje. Heel interessant  onder de deskundige leiding en uitleg van dhr. Knoors.

Daarna ging de tocht naar Scherpenheuvel. Een bedevaartsplaats die jaarlijks door duizenden pelgrims wordt bezocht. Via Zichem, voorbij het geboortehuisje van de bekende schrijver Ernst Claes ging de tocht naar Averbode. Hier bezochten we de Norbertijner-abdij, die veel indruk maakte op ons reisgezelschap.

Via een omweg, via Wittem alwaar we bij Du Chateau van  een heerlijk diner genoten, keerden we huiswaarts. Voor alle deelnemers toch wel een zeer enerverende en indrukwekkende  dag.

Jammer echter dat er relatief zo weinig leden aan deze dagtochten deelnemen!

St. Hubertusfeest 3 november

De gebruikelijke St. Hubertusmis in de kapel werd ook dit jaar weer door velen, zowel buurtleden alsook mensen van elders, bezocht.

Vergadering over eigendomovername/beheer van de kapel

Op 3 november ’s avonds werd in de lokaliteit van de fam. Kallen een ledenvergadering gehouden naar aanleiding van een brief van de gemeente Nuth omtrent de eventuele eigendomsovername van de kapel. Na enige discussie was toch de algemene opinie van de aanwezige leden dat de vereniging de kapel in eigendom moest overnemen ter voorkoming van verval.

Kerstbrunch op 17 december

De brunch, ter vervanging van de jaarlijkse feestavond en op herhaald verzoek van vele deelnemers, werd ook dit jaar weer in het gemeenschapshuis gehouden. Dat dit evenement de laatste jaren bij de deelnemers in de smaak valt is wel af te leiden van het grote aantal deelnemers: 85 personen boven de 13 jaar en 15 kinderen.

Om 12.00 uur werd het hele gezelschap door de voorzitter welkom geheten  bij een kop koffie met kerstbrood.

Tijdens de brunch, die overigens voortreffelijk was verzorgd door een traitteur, traden er enkele bekende artisten op:

Gilbert Petit uit Ulestraten bracht zijn nieuwste karnavalsbuut ten gehore, ter voorbereiding aan zijn deelname aan het buute-kampioenschap.

Ook voor de 2e artiest, Jef Verheijden uit Maastricht, was het optreden een welkome repetitie voor diens optreden op het LVK leedjeskonkoers.

De verdere muzikale invulling werd verzorgd door DJ Thomans (Thomas Feuler).

Tijdens de brunch werden ook voor de jeugdige leden enkele films vertoond door Nico Hautvast die daarmee het jeugdige publiek behoorlijk wist te boeien.

Toen alle deelnemers verzadigd waren en de gespreksstof begon op te raken werden de kienkaarten tevoorschijn gehaald en enkele kienronden gehouden, waaraan jong en oud enthousiast deelnamen.

Voor we het wisten was het 18.00 uur en besloot iedereen naar huis te gaan. We konden weer terugblikken op een gezellig middag en daar gaat het uiteindelijk om.

Kerstfeest

Op 9 december werd de kerstboom bij de kapel opgezet en, evenals de kapel,  versierd dmv. kerstverlichting. In de kapel werd de kerstgroep geplaatst en versiering aangebracht. Ook een muziekje was gedurende de openstelling van de kapel steeds hoorbaar. Tevens werd deelgenomen aan de aktie : Schimmert kerststallendorp.

Bezoek 80+ers.

Jaarlijks wordt in het kader van de kerstviering een bezoekje en een attentie gebracht aan onze  80+ers. Tevens ontvingen Nico Hautvast, wegens verrichtte werkzaamheden en  Piet Crutz, thans woonachtig in Valkenheem te Valkenburg, een attentie.

Hiermee besloten we het jaar 2006.

Een woord van dank aan alle leden die op enigerlei wijze meewerkten om de gehouden aktiviteiten te doen slagen. Een speciaal woord van dank mag zeker eens worden uitgesproken aan de partners van de bestuursleden die ons met raad en daad steeds bijstaan en behulpzaam zijn. Zonder hun hulp zou het realiseren van de vele werkzaamheden op dit niveau niet mogelijk zijn.

Laten we er gezamenlijk voor zorgen dat we nog jaren lang elk jaar kunnen afsluiten met een dergelijke positieve terugblik op het afgelopen verenigingsjaar en op de gehouden aktiviteiten  waarvan gezegd kan worden :” het was weer gezellig”.

De secretaris,

L. Hambeukers

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.