Jaarverslag 2005

Een jaarverslag is een zo nauwkeurig mogelijke weergave waarin het jaarlijkse gebeuren, het wel en wee van een vereniging en haar leden over een bepaald jaar wordt beschreven.

2005 was voor onze vereniging een spectaculair en turbulent jaar te noemen: de reguliere aktiviteiten, de processie die om de 4 jaren door onze buurt trekt en de rommelmarkt die we om de 2 jaar plegen te houden.

De vereniging  bestond dit jaar 35 jaar, en hoewel dit geen officieel jubileum is hebben we toch getracht op enigerlei wijze hier aandacht aan te besteden. Voor de jeugd een iets uitgebreider uitstapje dan gewend, naar Toverland te Sevenum, en voor de leden in plaats van de gebruikelijke feestavond een brunch in kerstsfeer.

Dit jaar werd een  3   tal gezinnen verblijd met geboorte van een zoon/dochter, 7 kinderen deden hun Eerste H. Communie en met Kerstmis hebben we 5 senioren, 80+ers,  een attentie bezorgd.

Bedroevend was het dat we dit jaar van  5   leden afscheid moesten nemen; personen die we allen goed gekend hebben en ons dierbaar waren.

Na berekening, op verzoek van een der leden op de vorige alg. ledenvergadering, bestond ons ledenbestand per 31-12-2005  uit  320  leden, verdeeld over 126 leden/lidgezinnen.

In het bestuur hebben zich dit jaar geen wijzigingen voorgedaan en is het aantal leden op 6 gebleven.

Als kascontrolecommissie fungeerden Frank Strijbosch en Petra Lacroix

In de parochieraad werden we vertegenwoordigd door de bestuursleden Flor. Dreessen en Margriet Timmers.

Met uitzondering van de vergunnings-aanvragen voor de diverse gehouden aktiviteiten werden dit jaar op het secretariaat dit jaar 28 brieven ontvangen en werden er 2 verzonden. Tevens werd nog enige correspondentie gevoerd met de gemeente. Er werd n.l. een brief aan het gemeentebestuur verzonden waarin wij als Buurtvereniging een woord van dank overbrachten voor de correcte wijze waarop bij de reconstructiewerkzaamheden aan de riolering aan onze ingediende wensen met betrekking tot de reconstructie rondom de kapel werd tegemoetgekomen. Ook werd onzerzijds hieromtrent een artikel geplaatst in “Nuth en Omgeving”.

Aktiviteiten 2005.

Als eerste aktiviteit is het ieder jaar weer de karnavalsviering die onze aandacht heeft.

Op 5 februari werden traditiegetrouw aan de straatlantaarns  de vlaggetjes bevestigd om hiermee de karnavalssfeer in de buurt enigszins aan te wakkeren

Ook werd op 5 februari weer deelgenomen aan de organisatie van het Auwd Wieverbal in samenwerking met de directie van de Remigiushoeve. Dit is een jaarlijks gebeuren waaraan de penningmeester na afloop nog een leuke duit in het zakje overhoudt.

Op16 dec. 2004 werd een bijeenkomst georganiseerd bij Phoenix Staalbouw. Tijdens deze bijeenkomst werd er een groep gevormd die, zoals voorgaande jaren, ook dit jaar weer in de optocht zou meetrekken. De groep leverde dit jaar echter niet het resultaat dat ervan werd verwacht. Ca. 20 personen stonden aan de kapel en toonden aan de voorbijgaande optocht-deelnemers enkele attributen van voorgaande jaren. Tevens trakteerden zij de deelnemers die aan de optocht meetrokken met verfrissingen, in plaats van zelf zich te presenteren en aan de optocht deel te nemen.

Het echtpaar Lucassen-Bouwens vierde op 17 feb. hun 50 jarig huwelijksfeest en ter gelegenheid hiervan hebben we, in overleg met het jubilerende paar, versieringen aan hun woning aangebracht. Tevens werd door een afvaardiging van het bestuur de receptie bezocht.

Paasmaandag is regulier de dag van het paas-ontbijt.

28 maart werd begonnen met een vroege ochtendwandeling. Dit jaar was het aantal deelnemers minder dan gebruikelijk bij voorgaande jaren. Een mogelijke oorzaak hiervan is de presentatie van de communicantjes in de kerk.

De vele lovende opmerkingen van de deelnemers betekende voor ons, bestuur, dat onzerzijds alles goed was georganiseerd en verlopen. Ook het paas-ontbijt was kwalitatief en kwantitatief zeer goed verzorgd. Een pluimpje hiervoor aan de directie van de Remigiushoeve.

In week 14 werd de jaarlijkse contributie-ophaal-ronde gehouden om de financiele inhoud van de verenigingskas op pijl te houden.

Pinksteren is de dag van de communicantjes. Uit onze buurt telden we er dit jaar 7. Deze werden allemaal door een afvaardiging van het bestuur met een bezoekje en een presentje vereerd.

Op 22 mei vond de processie plaats. Een eeuwenoud gebruik dat zich periodiek herhaald en waarvan zeker niet afgeweken mag worden. Het geeft iedere keer weer een bepaald cachet aan de kermis. De processieroute werd versierd met vlaggetjes en de kapel werd ingericht als rustaltaar en onder de consecratie werden een aantal kamersschoten afgevuurd. Ook dit is een oud gebruik dat geheel past in de sfeer van de processie.

De behulpzaamheid van de verenigingsleden was weer optimaal, zowel in de vroege ochtenduren bij het plaatsen van de paaltjes, het ophangen van de vlaggetjes, het maken van de overige versieringen in , aan  en nabij de kapel en langs de processieroute, alsook ’s namiddags bij het opruimen van het geheel.

In overleg met W.Leunissen werd besloten dat de  kermisdonderdag–viering weer in diens tuin kon plaats vinden. Om 19.30 vertrok de fanfare van uit het gemeenschapshuis voor de gebruikelijke rondgang door onze buurt en een serenade aan de kapel. De rondgang eindigde in de tuin van W. Leunissen. De weersomstandigheden waren er mede debet aan dat het een werkelijk feest werd waarbij een gezellige sfeer heerste.

Het is gebruikelijk dat we om de 2 jaar een rommelmarkt organiseren waarbij het enerzijds gaat om de gezellige sfeer en de samenwerking van de buurtleden, en, zeer belangrijk en daar doen we hert uiteindelijk voor, om  financieel gewin te behalen.

Op 7 juni werd een bijeenkomst gehouden waarin aan de hand van een draaiboek alle uit te voeren werkzaamheden werden besproken.

De weersomstandigheden op zondag 26 juni waren geweldig. Om 05.00 uur werd met de opbouw van de kramen begonnen, om 07.00 uur konden de eerste spulletjes worden uitgestald en om 08.00 ur waren de eerste kooplustigen reeds aanwezig. De wachttijd van de vroege bezoekers werd veraangenaamd met een kop koffie en een stuk vla. Toen dan ook om 09.00 uur de markt voor de verkoop open ging was deze spoedig gevuld met bezoekers. Dit duurde de hele dag zo en tegen 17.00 uur werd gesloten en opgeruimd, waarna een zakje frite  een zeer prettige versnapering was.

De restafval werd in de loop van de volgende week met eigen middelen afgevoerd naar het milieupark te Heerlen, zodat we ook hier voor geen extra kosten hoefden te maken.

Het financieel resultaat bleek weer mee te vallen, hetgeen de penningmeester een goede bui opleverde.

Mede door de geweldige betrokkenheid van de leden kon de rommelmarkt worden aangemerkt als een zeer geslaagd evenement. Ook de vele aanwezigen die een bezoekje brachten verhoogden de sfeer.

Het jaarlijkse buurtfeest-week-end mag in dit verhaal zeker niet ontbreken!!!!

Op zaterdag 20 aug. werd dit jaar, in het kader van het 35 jarig bestaan van de vereniging, met de jeugd een tocht ondernomen naar het attractiepark Toverland te Sevenum. Aan het uitstapje, dat eigenlijk bedoeld was voor onze jeugd, werd meer dan ooit deelgenomen door volwassenen.  Daardoor konden niet alle opgegeven deelnemers met de bus mee en  zorgden enkele ouders zelf voor vervoer.

Bij terugkomst in de friture van Linda kwamen de stemmen los en al weldra bleek dat m.n. de jeugd zich geweldig vermaakt had, hetgeen eventueel een perspectief cq. alternatief biedt voor een volgend jaar.

De aktiviteiten op zondag 21 aug. begonnen zoals gebruikelijk met een wandeltochtje, waarbij op een rustplaats de inwendige mens versterkt kon worden met koffie, thee, frisdrank en cake.

Bij terugkomst, om 17.00 uur werd met de barbecue begonnen. Dat iedereen inmiddels dit eet-/drinkgebeuren weet te waarderen blijkt uit het jaarlijks stijgende aantal deelnemers.

Dit is natuurlijk ook een pluim op de hoed van de organisatie alsmede van de fam. Stassen die jaarlijks belangeloos hun accommodatie beschikbaar stelt en waarvoor een woord van dank hierbij zeker op zijn plaats is.

Het hele zomerseizoen waren de weergoden ons gunstig gestemd, dus ook tijdens de barbeque. Dit zorgde ervoor dat, samen met de geweldige entourage, de organisatie en het enthousiasme van de deelnemers, we ook dit jaar weer konden terugzien op een zeer geslaagd buurtfeest.

Vanwege de geringde opgave van deelnemers kon de bustocht, die georganiseerd zou worden door buurtvereniging Klein Haasdal, niet doorgaan. Mogelijk volgend jaar beter!!!!!!!!!!!!!

In het kader van het 35 jarig bestaan en ter vervanging van de jaarlijkse feestavond en het St. Nicolaasbezoek besloot het bestuur dit jaar eens iets anders te organiseren. Na veel heen en weer gedub werd besloten in het gemeenschapshuis een brunch te organiseren in  kerstsfeer, en wel op 18 dec.

Deze dag werd begonnen met een H. Mis waarna iedereen naar het gemeenschapshuis trok, dat omgetoverd was in een gezellige eetzaal met weelderige kerstversiering. Met medewerking van een traiteur werd er een brunch georganiseerd waarbij iedereen welkom was, groot en klein.

Tijdens de brunch werd er ook voor enige tijdsinvulling gezorgd:

– N. Hautvast draaide film voor de jeugd;

– Voor de jeugd was een sjoelbak en een tafelvoetbalspel aanwezig;

– Een chineese kok deed zijn intrede en zorgde voor de nodige hilariteit;

– Er was een optreden van onze Limburgse troubadour Jef Diederen;

– Een kerstman zorgde ervoor dat iedereen kon meedoen aan  ouderwets kienen, hetgeen vooral bij de ouderen zeer in de smaak viel .

Uitgaande van de vele positieve reacties van de deelnemers mogen we  concluderen dat we met dit experiment ook de spijker op de kop hadden geslagen en onze leden een zeer aangename, prettige en gezellige middag hadden bezorgd.

Mogelijk ook een alternatief voor de toekomst!!!!!!!

Ook Kerstmis lieten we niet vanzelf aan ons voorbij gaan, De jaarlijkse kerstversiering aan de kapel werd weer aangebracht en onze 80+ers werden met een bezoekje en een kleine attentie vereerd.

Dit was weer in vogelvlucht een overzicht van de festiviteiten en aktiviteiten welke dit jaar werden georganiseerd.

Laten we op deze wijze verder gaan zodat we nog vele jaren kunnen genieten, met een lach en een traan, van een buurtschap die onderling weet met elkaar om te gaan..

De secretaris,

L. Hambeukers

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.