Jaarverslag 2008

Het jaar 2008 is alweer enige tijd aan ons voorbij gegaan. Vele herinneringen over goede momenten, doch ook op minder plezierige ogenblikken zullen  we moeten terugblikken. Dat is nu eenmaal het leven.

Laten we het verenigingsjaar 2008 aan ons voorbij gaan dan zien we dat ons ledenbestand dit jaar 116 leden/lidgezinnen omvatte, ofwel 331 individuele leden.

In 2008 werden er 4 nieuwe leden geboren, en moesten we eveneens van 4 personen afscheid nemen.

Drie kinderen deden hun Eerste H. Communie.

Ook onze zieken werden niet vergeten: het bestuur bracht aan 8 personen een ziekenbezoek.

Met Kerstmis hebben we aan zes 80+ers een attentie bezorgd.

Tevens bezochten we naar aanleiding van ontvangen uitnodigingen 2 keer een receptie.

De kascontrolecommissie bestond uit Jo Schneiders en Roger Peeters.

Als afgevaardigden van onze vereniging in de Parochieraad functioneren nog steeds Margriet Timmers en Flor Dreessen.

Op het secretariaat werden 21 stukken ontvangen en werden een viertal brieven verzonden.

AKTIVITEITEN 2008

Karnaval

Karnaval is altijd de eerste aktiviteit van het jaar.

Naar aanleiding van een ontvangen uitnodiging werd door een delegatie van het bestuur de prinsenreceptie bezocht.

Om de karnavalssfeer op te luisteren werden op zaterdag voor karnaval  de vlaggetjes aan de lampenpalen langs de optochtroute aangebracht.

Paasontbijt

Het paasontbijt werd, in vergelijking met voorgaande jaren, weer redelijk goed bezocht. 45 Personen genoten op Tweede Paasdag van een voortreffelijk en, wat vooral voornaam is, een gezellig ontbijt. De kwaliteit en de wijze waarop dit jaar de uitvoering plaats vond, (niet door een traitteur maar door enkele  bestuursleden zelf voorbereid) werd door de leden goed ontvangen. 

Conclusie: met deze wijze van aanpak doorgaan!!!!!!!!!!

Wegens de slechte weersomstandigheden op tweede paasdag is de paashaas in zijn holletje gebleven en werden er geen paaseieren geraapt.

Ledenvergadering

De ledenvergadering werd dit jaar bezocht door 7 bestuursleden en 17 leden. Het ledenaantal valt wel enigszins tegen, maar wat doe je eraan om de leden te  motiveren de vergadering te bezoeken?

H.Lacroix stelt voor de leden persoonlijk uit te nodigen cq. de vorm van de vergadering meer uitnodigend te maken om de leden zodanig te motiveren.

Voor de volgende jaarvergadering wordt gezocht naar een alternatief.

Kermisdonderdag

De kermisdonderdagviering was zoals vanouds weer gezellig.

Om enigszins op de weersomstandigheden in te kunnen spelen werd er een  nieuwe tent aangeschaft, met name bedoeld voor dit soort aktiviteiten. Hiervan werd, met name door de oudere leden, dankbaar gebruik gemaakt.

Mogelijk is dit ook een reden geweest waardoor het feest tot in de kleine uurtjes doorging.

Komend jaar kunnen we dit concept weer  handhaven.

Buurtfeest

De wandeltocht. Deze werd weer goed georganiseerd , voorzien van een pauzeplaats met een natje en een droogje, maar vrij lang en zwaar bevonden door de vele deelnemers. Toch was de afstand slechts 10 km.

De BBQ. Zoals ieder jaar werd hierover door de deelnemers, zijnde 102 volwassen en 25 kinderen weer lovend gesproken. Iedereen die het heeft meegemaakt weet waarover het gaat, en degene die er  niet waren hebben iets gemist. Terwijl de jeugd zich amuseerde op het springkussen deden de volwassenen zich te goed aan het eet- en drinkbuffet. Jammer dat de weergoden ons niet erg goed gezind waren en de groep in tweeën splitste: een gedeelte binnen in de koestal en een gedeelte buiten in de feesttent. Dit  drukt toch wel een stempel op het geheel. Ondanks de geweldige accommodatie van de fam Stassen, die voor het gebruik hiervan een woord van dank zeker waardig is, wordt door slechte weersomstandigheden de gezelligheid van een dergelijke buitenaktiviteit zeker beïnvloed. Jammer, maar niets aan te doen.

Jeugdaktiviteit

Door enkele bestuursleden werd dit jaar de jeugdaktivitieit, die voorheen jaarlijks op de zaterdag van het buurtfeest-week-end werd gehouden, op een ander tijdstip georganiseerd.

Vanuit de loods van de fam. Provaas werd in de avonduren een speurtocht georganiseerd, waarin zich veel verassende elementen voordeden.

Een zeer geslaagd evenement met veel positieve reacties zowel van de jeugdige deelnemers alsook van hun ouders.  Een goede organisatie en voorbereiding waren hier debet aan. Een aktiviteit die voor herhaling vatbaar. is.  Door dit soort evenementen te organiseren worden goede onderlinge buurtcontacten opgebouwd.

Bustocht op 17 oktober naar Keulen

In samenwerking met buurtvereniging Klein Haasdal werd de jaarlijkse bustocht ondernomen naar Brüll en  Keulen. Het aantal deelnemers (Kl.Haasdal 20 en Gr.Haasdal 22) was voldoende om de tocht te organiseren. Na een enerverend bezoek aan de Augustusburcht te Brull en de stad Keulen werd deze gezellige dag   in Vijlen afgesloten met een goed verzorgd diner.

St. Hubertus viering 3 november

De St. Hubertusviering werd zoals ieder jaar weer bezocht door een behoorlijk aantal personen. Traditioneel. Deze traditie dient dan ook gekoesterd te worden.

Een eervolle vermelding is m.i. op zijn plaats voor Sonja Niessen die, zoals jaarlijks, zorgde voor de prachtige bloemversieringen op de voorgevel en het altaar.

Kerstfeest

Kerstversiering aan de kapel dd. 13-12-08.

Ieder jaar weer moet er een nieuwe kerstboom geplaatst en versierd worden aan de kapel. Een prachtige boom werd dit jaar met behulp van de hijsapparatuur van de fa. Roks geplaatst. Dit is ook een optie voor volgende jaren!!!!

Enkele bestuurleden zorgden  ervoor  dat de boom voorzien werd van lampjes, terwijl enkele anderen zich bezig hielden met het inrichten van de kerstal (door Hans Lacroix dit jaar speciaal vervaardigd) en het plaatsen van de beeldengroep.

Ook de gebruikelijke warme soep en de borrel werden tijdens de werkzaamheden niet  overgeslagen.

Bezoek zieken en 80+ers

De zieken en 80+ers werden dit jaar, in het kader van het kerstfeest, bezocht door Saskia Provaas en Hans Lacroix.

Kerstbrunch 21 december

Ieder jaar weer eeen terugkerend gebeuren: de kerstbrunch. Rond het middaguur verzamelden 75 leden en 10 kinderen zich in het gemeenschapshuis rond een kopje koffie/thee met een kerstkransje . Om ca. 13.00 uur verscheen de traiteur die ervoor zorgde dat het brunch-buffet rijkelijk en kwalitatief zeer goed voorzien werd. Dit was ook af te leiden aan die aanwezigen, die er menige keer een bezoek brachten en zich tegoed deden aan de lekkernijen.

Als topper van de middag: kienen!!! Iedereen in volle spanning, afwachtend op het winnende getal!!!

Rond 17.30 uur was het feest ten einde en trok iedereen voldaan huiswaarts.

Afsluitend kunnen we als bestuur concluderen dat ook dit evenement het volgend jaar weer op de agenda geplaatst kan worden.

Zo hebben we dus het verenigingsjaar 2008 aan ons voorbij zien gaan. Laten we hopen en ervoor zorgen dat we in de toekomst op deze wijze nog vele verenigingsjaren kunnen afsluiten.

De Secretaris,

L. Hambeukers

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.