Over ons

BUURTVERENIGING GROOT HAASDAL 1970 – heden

EEN BUURTVERENIGING IN PLAATS VAN JONKHEID.

Aan de beschrijving omtrent het bestaan van de buurtvereniging gaat de vraag vooraf: “Hoe komt het dat er in onze streek zoveel buurtverenigingen zijn ontstaan?” Eeuwenlang immers kenden dorpen en buurtschappen “hun Jonkheid”.

De Jonkheid of het Jongelingenschap speelde vroeger een grote rol in het leven van een buurtschap of dorp. Alle ongehuwden, ongeacht stand of geslacht, waren lid vanaf hun 17e jaar. De Jonkheid had als taak het aanbrengen van versieringen bij feestelijke gebeurtenissen zoals 40, 50 en 60 jarige bruiloften, priesterfeesten en processies. Ook voor het organiseren van een fancy-fair, waarvan de opbrengst bestemd was voor een van de missionarissen uit de buurtschap, en voor het onderhoud van de kapel en de wegkruisen, moest gezorgd worden.

Waarom heeft de Jonkheid plaats moeten maken voor de buurtvereniging? De Jonkheid verzwakte in de vijftig- en zestiger jaren in mankracht door het ontstaan van kleinere gezinnen met de behoefte tot een andere vorm van onderlinge samenwerking. Ook bij de gehuwden speelde steeds meer de gedachten om aktiviteiten te organiseren binnen hun buurtschap waar zowel jong als oud en gehuwd en ongehuwd aan deel konden nemen. Door deze ontwikkeling hebben op een zeker moment een aantal mensen de koppen bij elkaar gestoken.

In 1970 vond in café St. Hubertus de oprichting van de buurtvereniging Groot Haasdal plaats. Haar eerste taak was de versiering van de gouden bruiloft van het echtpaar Stassen-Frissen. Zo zijn er in de loop de jaren heel wat aktiviteiten ontstaan die de contacten binnen het buurtschap op een plezierige wijze ten goede komen, met als gevolg dat er in 1995 een jubileumjaar plaats vond met een aantal speciale aktiviteiten. Enkele van deze aktiviteiten zijn zodanig geaksepteerd en gewaardeerd door de buurtbewoners dat ze voortaan een vaste plaats hebben gevonden op de jaarlijkse aktiviteitenkalender.

In 2010 bestond de buurtvereniging 40 jaar. In het kader van dit jubileum werd een groots festijn opgezet: het Hazeler Paorte Fieës. (zie de site). Tevens werden de jaarlijks terugkerende aktiviteiten op bijzondere wijze gevierd. Uit dit alles blijkt dat de Buurtvereniging Groot Haasdal een florerende vereniging is waarbij de saamhorigheid en de onderlinge sociale band de ondergrond van het succes vormen.