2B

Ga RECHTS ; je verlaat nu de bebouwde kom van Schimmert; bij de eerste gelegenheid ga je LINKS. Volg deze weg; steek bij de kruising over en volg de weg tussen de 2 meidoornhagen. Scan onderstaande QR code als je bij de verharde (doorgaande) weg bent.